Toetus kriisiolukorra või õnnetusjuhtumi korral

25.01.24

 

Toetust makstakse isikule või perekonnale, kes on sattunud kriisiolukorda tulekahju, üleujutuse või muu õnnetuse tagajärjel.

Toetuse määr ja abi osutamine sõltub konkreetsest juhtumist ning isiku olukorrast.

Toetuse taotleja esitab vajadusel vallavalitsusele koos kirjaliku avaldusega päästeteenistuse või politsei kirjaliku tõendi. 

Toetus kantakse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest taotleja või taotleja poolt volitatud isiku või taotleja hoolekannet korraldava isiku pangakontole.

Taotlemine

Esitan e-taotluse

 

Taotluse saab esitada ka:

  • digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@kambja.ee või
  • pöörduda Kambja vallamajja (Pargi 2, Ülenurme) või Kambja teenuskeskusesse (Kesk 2, Kambja). Palume vastuvõtuaeg eelnevalt sotsiaaltöö spetsialistiga kokku leppida.

Õigusaktid

Täiendav teave

Aare Laak

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 5696 5611
e-post aare.laak@kambja.ee

Puhkusel 25.06–19.07