Koolilõunatoetus

 

Koolilõunatoetust makstakse juhtumipõhiselt peredele laste koolilõuna kulude katmiseks.

Toetus määratakse kas osaliselt või kogu ulatuses koolilõuna maksumusest.

Vallavalitsuse korralduse alusel kantakse toetus üle koolides toitlustamist korraldavale ettevõttele.  

Toetus kantakse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest taotleja või taotleja poolt volitatud isiku või taotleja hoolekannet korraldava isiku pangakontole.

Taotlemine

Esitan e-taotluse

 

Taotluse saab esitada ka:

  • digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@kambja.ee või
  • pöörduda Kambja vallamajja (Pargi 2, Ülenurme) või Kambja teenuskeskusesse (Kesk 2, Kambja). Palume vastuvõtuaeg eelnevalt sotsiaaltöö spetsialistiga kokku leppida.

Õigusaktid

Täiendav teave

Aare Laak

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 5696 5611
e-post aare.laak@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel