Koolikoha taotlemine

Igale õpilasele, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistri andmetel Kambja vald, tagatakse õppimisvõimalus Kambja valla munitsipaalkoolis. Teistele vabade kohtade olemasolul.

 

Tõrvandi kool

1. klassi taotlusi võetakse vastu 1. jaanuarist kuni 15. märtsini 2024.

2. ja 3. klassi taotlusi vabadele kohtadele saab esitada 1. märtsist kuni 1. augustini 2024.

2024. aasta sügisel 4. - 6. klassi astumise soovi korral palutakse taotlus esitada 1. märtsist kuni 1. augustini 2024.

Kolmanda kooliastme, ehk 7. - 9. klassi, avame 2025. aasta sügisel. 2024. aasta 1. septembril alustab kool tegevust uues koolimajas, mis valmib 2024. aasta suvel. Koolimaja ehitus on graafikus. 2024/2025. aastal avatakse 1. - 6. klassid. 

Taotlus esitada haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Lisateave

 

Ülenurme gümnaasium

1. klassi registreerimine ja dokumentide vastuvõtt 2024/2025. õppeaastaks toimub 02.01.–15.03.2024

1. klassi võetakse õppima Külitse, Laane, Lemmatsi, Lepiku, Läti, Reola, Räni, Soinaste, Soosilla, Tõrvandi, Täsvere, Uhti, Õssu ja Ülenurme koolikohustuslikud lapsed.

Taotlus esitada haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Lisateave

 

Kambja Ignatsi Jaagu kool

Vastuvõtutaotlus 1. klassi esitada kooli kantseleisse hiljemalt 1. maiks.

 

Kuuste kool

Taotlus 1. klassi astumiseks esitatakse koolile hiljemalt 2. mail.

 

Unipiha algkool

1. klassi vastuvõtuks esitada koolile avaldus enne 1. maid.