Vallavalitsuse eesmärgid

Kambja vallavalitsus juhindub oma töös seadusest tulenevast, vallavolikogu poolt antud ülesannetest.