Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud hoonestusala osas – soovitakse suurendada hoonestusala 10 % ulatuses ja nihutada...

Soinaste küla Kuslapuu tn 30 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud hoonestusala osas – soovitakse suurendada hoonestusala 10 % ulatuses ja nihutada hoonestusala 10...

Soinaste külas asuvate Kasela, Kurvi, Väike-Kasela, Kuslapuu tn 1a ja Tani maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Soinaste külas asuvate Kasela, Kurvi, Väike-Kasela, Kuslapuu tn 1a ja Tani maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Soinaste külas asuvate Kasela, Kurvi, Väike-Kasela, Kuslapuu tn 1a ja Tani maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu korduv avalik väljapanek toimub perioodil 07.11.–06.12.2022.

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu korduv avalikustamine

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu korduv avalik väljapanek toimub perioodil 07.11.–06.12.2022.

Taotleja soovib nullkõrguseks 62,0 m absoluutkõrgusel, kuna krunt on madalamal kui juurdepääsuteed.

Külitse alevikus asuva Kiigemäe tee 2 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Taotleja soovib nullkõrguseks 62,0 m absoluutkõrgusel, kuna krunt on madalamal kui juurdepääsuteed.

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada katusekalde osas. Soovitakse katusekallet 0 kraadi.

Räni alevikus asuva Kassisilma tn 14 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada katusekalde osas. Soovitakse katusekallet 0 kraadi.

Algatamine Detailplaneering on algatatud Kambja vallavalitsuse 27.12.2021 korraldusega nr 6 .    Põllu tn 5 maaüksuse omanik esitas taotluse detailplaneeringu...

Kambja alevikus asuva Põllu tn 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Algatamine Detailplaneering on algatatud Kambja vallavalitsuse 27.12.2021 korraldusega nr 6 .    Põllu tn 5 maaüksuse omanik esitas taotluse detailplaneeringu...