Hõlmatud ala:   Paruni tn 56  maaüksus, Ülenurme alevik (katastriüksuse tunnus 94901:007:1407) Pindala 1027 ㎡ ...

Ülenurme alevikus asuva Paruni tn 56 krundi detailplaneering

Hõlmatud ala:   Paruni tn 56  maaüksus, Ülenurme alevik (katastriüksuse tunnus 94901:007:1407) Pindala 1027 ㎡ ...

Koostatav Kambja valla üldplaneering. Üldplaneering. Üldplaneeringu koostamine. ÜP. Eelnõu. Uus üldplaneering.

Koostatav uus üldplaneering

Koostatav Kambja valla üldplaneering. Üldplaneering. Üldplaneeringu koostamine. ÜP. Eelnõu. Uus üldplaneering.

KMH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 01.–31.12.2023. Aruande avalik arutelu toimub 11. jaanuaril 2024 algusega kell 18.00 Reola kultuurimaja saalis ja 10. jaanuaril...

Riigitee 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4–152,0 asuva Tartu–Nõo lõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu

KMH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 01.–31.12.2023. Aruande avalik arutelu toimub 11. jaanuaril 2024 algusega kell 18.00 Reola kultuurimaja saalis ja 10. jaanuaril 2024...

Hõlmatud ala: Viirpuu tn 25a (94901:005:1591) ja Ränirahnu tee 2 (94901:005:1589) maaüksus Räni alevikus Planeeringuala suurus: u 1,5 ha Algatamine ja lähteseisukohad: ...

Räni alevikus asuvate Viirpuu tn 25a ja Ränirahnu tee 2 maaüksuste detailplaneering

Hõlmatud ala: Viirpuu tn 25a (94901:005:1591) ja Ränirahnu tee 2 (94901:005:1589) maaüksus Räni alevikus Planeeringuala suurus: u 1,5 ha Algatamine ja lähteseisukohad: ...