Elektriga varustamise katkemine

 

Kuidas elektrikatkestuseks valmis olla

 • Tee selgeks, millised on elektrikatkestuste mõjud sinu kodus, ning mõtle läbi, milliste lahendustega neid leevendada.
 • Kui sa sõltud keskselt korraldatud teenustest (keskküte, maagaas, ühisveevärk ja -kanalisatsioon jmt), uuri teenusepakkujatelt, korteriühistult või kohalikult omavalitsuselt, kust saab katkestuste korral lisainformatsiooni (nt rikketelefonid jne).
 • Tee kindlaks, kas sinu majapidamises on elektriseadmeid, mis on kriitilise tähtsusega ja vajavad elektrikatkestuse korral eraldi reservtoiteallikat. Tee selgeks, millist võimsust ja lahendust on sinu kodus võimalik ohutult kasutada (näiteks joogiveepump, kütteseade, elektrigeneraator, päikesepaneelid, akud, UPS, patareid jne).
  NB! Elektrigeneraatorit ei tohi siseruumides kasutada, kui see ei ole paigaldatud spetsiaalsesse ruumi, kust on heitgaasid välja juhitud. Elektrigeneraator sobib kasutamiseks eramajas ja kogu korterelamu peale.
 • Varu koju valgusallikad, näiteks aku või patareiga valgusti, taskulamp, tormilatern, gaasilamp, petrooleumilamp, küünlad ja tikud. Hoia neid kohas, kust sina ja sinu pereliikmed leiaksid need ka pimedas.
 • Kogu koju piisavalt varusid, et saada nädal aega iseseisvalt hakkama. Pikaajalise elektrikatkestuse tõttu võivad olla suletud kauplused, apteegid ja tanklad. (Vt peatükk „Kodused varud ja abivahendid").
 • Tutvu Maaeluministeeriumi veebilehel soovitustega, kuidas kriisiolukorras toitu säilitada. Otsi internetist ühekorraga märksõnu „Maaeluministeerium" ja „kriisireguleerimine".

Kuidas elektrikatkestuse korral tegutseda

 • Lülita välja elektriseadmed.
  Kui võrguettevõte ei ole sind elektrikatkestusest teavitanud, et on katkestusest teadlik, teata elektrikatkestusest rikketelefonile 1343 või oma piirkonna jaotusvõrguettevõtjale.
 • Kasuta alternatiivseid lahendusi kodu kütmiseks, vee kättesaamiseks, toidu valmistamiseks ja info saamiseks.
 • Selleks et toiduained säiliksid kauem, hoidu külmkapi ja sügavkülmiku põhjendamatust avamisest.
 • Kasuta alternatiivseid elektriallikaid (elektrigeneraator, akud, patareid jm) säästlikult ja vaid vältimatu vajaduse korral. Nii pikendad nende tööaega.
 • Kui sa ei saa elektrikatkestuse korral kodus ise ohutult hakkama, mine lähedaste juurde või pöördu abi saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.

TASUB TEADA

Lahendused elektrikatkestuse korral

KODU KÜTMINE
 • Ahi, kamin, gaasikamin
 • Elektrigeneraator elektrilise kütteseadme toitmiseks
 • Muu ajutine elukoht
VEE KÄTTESAAMINE
 • Elektrigeneraator puur- või salvkaevu pumpade jaoks
 • Veevõtt kaevust ilma elektripumbata, näiteks käsipumba või nööri ja ämbriga
 • Alternatiivne veeallikas, näiteks looduslik veekogu
 • Kodune joogiveevaru (jälgi kehtivusaega)
INFO- JA SIDEVAHENDID
 • Vooluvõrgu toitest sõltumatu raadio (patareide, dünamo või päikesepatareiga)
 • Autoraadio
 • Mobiilse internetiga mobiiltelefon ja/või tahvelarvuti ja akupank
 • Otsesuhtlus naabritega
TOIDU VALMISTAMINE
 • Vedelgaasil töötav pliit ja vedelgaasi balloon
 • Puuküttepliit
 • Õues kasutatav grillseade, matkapliit või priimus
 • Fondüüpott või muu küünlaga töötav seade
 • Kamin
 • Soojendamist mittevajav toit
VEE SOOJENDAMINE
 • Vedelgaasil töötav pliit ja vedelgaasi balloon
 • Puuküttepliit
 • Õues kasutatav grillseade, matkapliit või priimus
 • Fondüüpott või muu küünlaga töötav seade
 • Kamin
USTE, VÄRAVATE JA LIFTIDE AVAMINE
 • Mehaaniliselt avatavad uksed ja väravad ning võtmed nende avamiseks
 • Liftidesse on paigaldatud seiskunud liftist väljumise juhend
SUNDVENTILATSIOON JA KONDITSIONEER
 • Mehaaniliselt avatavad aknad
 • Mehaaniliselt avatav ventilatsiooniava
 • Ruumide tuulutamine uste avamisega
KODU VALVE- JA HOIATUSSÜSTEEMID
 • Katkematu toite allikas (UPS-seadmed)
 • Patareiga töötav autonoomne suitsuandur vähemalt igal korrusel