Kaubanduse korraldamine avalikult kasutataval maa-alal