Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Õssu külas asuva Märja kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Pähna tn 2 krundi osas. Arvamusi...

Õssu küla Pähna tn 2 krundi projekteerimistingimuste väljastamise avalik menetlus

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Õssu külas asuva Märja kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Pähna tn 2 krundi osas. Arvamusi...

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Tõrvandi alevikus asuva Uuetoa kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Rukki tn 18 krundi osas. ...

Tõrvandi aleviku Rukki t n18 krundi projekteerimistingimuste väljastamise avalik menetlus

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Tõrvandi alevikus asuva Uuetoa kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Rukki tn 18 krundi osas. ...

 Ettepanekuid aukodaniku, aasta tegija/aasta teo nimetuse omistamiseks oodatakse hiljemalt 31.01.2022. Aukodanik Kambja valla aukodaniku nimetus omistatakse vallakodanikule...

Kambja valla tunnustused

 Ettepanekuid aukodaniku, aasta tegija/aasta teo nimetuse omistamiseks oodatakse hiljemalt 31.01.2022. Aukodanik Kambja valla aukodaniku nimetus omistatakse vallakodanikule...

Kambja vallavalitsus teatab, et on valminud Kambja valla jäätmekava aastateks 2022-2027 eelnõu. Eelnõuga on võimalik tutvuda 06.-20.01.2022 Kambja Vallavalitsuses (Pargi 2, Ülenurme...

Jäätmekava eelnõu avalik väljapanek

Kambja vallavalitsus teatab, et on valminud Kambja valla jäätmekava aastateks 2022-2027 eelnõu. Eelnõuga on võimalik tutvuda 06.-20.01.2022 Kambja Vallavalitsuses (Pargi 2, Ülenurme...

Algatamine Detailplaneering algatati Kambja vallavalitsuse 15.04.2021  korraldusega nr 2809 . Detailplaneeringu eesmärgiks oli kaaluda Räniküla tn 5 maaüksuse jagamist kaheks...

Räni aleviku Räniküla tn 5 maaüksuse detailplaneering

Algatamine Detailplaneering algatati Kambja vallavalitsuse 15.04.2021  korraldusega nr 2809 . Detailplaneeringu eesmärgiks oli kaaluda Räniküla tn 5 maaüksuse jagamist kaheks...

  Algatamine Detailplaneering on algatatud Kambja vallavalitsuse 09.09.2021 korraldusega nr 3339 „Külitse alevikus asuva Haaviku maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja...

Külitse alevikus asuva Haaviku maaüksuse detailplaneering

  Algatamine Detailplaneering on algatatud Kambja vallavalitsuse 09.09.2021 korraldusega nr 3339 „Külitse alevikus asuva Haaviku maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja...

  Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hinnangu väljatöötamise kavatsus Lisa...

Koostatav uus üldplaneering

  Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hinnangu väljatöötamise kavatsus Lisa...