Arvamusi eelnõu kohta saab esitada kuni 02.10.2023.
Vallavalitsus menetleb projekteerimistingimusi Tõrvandi alevikus kaugküttetorustiku rekonstrueerimise projekteerimiseks. Renoveeritav kaugküttetorustik kulgeb valdavalt Ringtee kinnistutel.

Tõrvandi aleviku Ringtee tn piirkonna kaugküttetorustiku projekteerimistingmuste avatud menetlus

Vallavalitsus menetleb projekteerimistingimusi Tõrvandi alevikus kaugküttetorustiku rekonstrueerimise projekteerimiseks. Renoveeritav kaugküttetorustik kulgeb valdavalt Ringtee kinnistutel.

Hõlmatud ala: Viirpuu tn 25a (94901:005:1591) ja Ränirahnu tee 2 (94901:005:1589) maaüksus Räni alevikus Planeeringuala suurus: u 1,5 ha Algatamine ja lähteseisukohad: ...

Räni alevikus asuvate Viirpuu tn 25a ja Ränirahnu tee 2 maaüksuste detailplaneering

Hõlmatud ala: Viirpuu tn 25a (94901:005:1591) ja Ränirahnu tee 2 (94901:005:1589) maaüksus Räni alevikus Planeeringuala suurus: u 1,5 ha Algatamine ja lähteseisukohad: ...

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud hoonestusala.

Ülenurme aleviku Kaasiku tn 26 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud hoonestusala.

Tartumaa ühistranspordikeskus soovib muuta bussipeatuste nimesid Kambja vallas ja lisada bussipeatuste nimekirja uued bussipeatused. Lähtudes kohanimeseadusest peab kohanimi olema määratud...

Ühissõidukipeatuste nimede määramine

Tartumaa ühistranspordikeskus soovib muuta bussipeatuste nimesid Kambja vallas ja lisada bussipeatuste nimekirja uued bussipeatused. Lähtudes kohanimeseadusest peab kohanimi olema määratud...

  Hõlmatud maaüksused:    Lõo ,  Lõovälja  ja  Sireli  maaüksus Algatamine ja lähteseisukohad: Kambja vallavolikogu 16.02.2022  otsus nr...

Räni alevikus asuvate Lõo, Lõovälja ja Sireli maaüksuste ning lähiala detailplaneering

  Hõlmatud maaüksused:    Lõo ,  Lõovälja  ja  Sireli  maaüksus Algatamine ja lähteseisukohad: Kambja vallavolikogu 16.02.2022  otsus nr...

Tänavavalgustuse projekteerimise eesmärk on tagada halva nähtavusega ajal ohutu liikumine ja parandada üldist nähtavust kohalikul teel.

Külitse järve tee tänavavalgustuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Tänavavalgustuse projekteerimise eesmärk on tagada halva nähtavusega ajal ohutu liikumine ja parandada üldist nähtavust kohalikul teel.

Koostatav Kambja valla üldplaneering. Üldplaneering. Üldplaneeringu koostamine. ÜP. Eelnõu. Uus üldplaneering.

Koostatav uus üldplaneering

Koostatav Kambja valla üldplaneering. Üldplaneering. Üldplaneeringu koostamine. ÜP. Eelnõu. Uus üldplaneering.

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat Uus-Saia kinnistu detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud katusekalde osas.

Soinaste külas asuva Salu tn 1 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat Uus-Saia kinnistu detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud katusekalde osas.

ÜVK arendamise eesmärgiks on veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine Külitse aleviku piirkonnas. Arvamused oodatud kuni 22.03.2023.

Külitse ja lähiümbruse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimistingimuste avatud menetlus

ÜVK arendamise eesmärgiks on veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine Külitse aleviku piirkonnas. Arvamused oodatud kuni 22.03.2023.