Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud piirdeaia kõrguse osas, tuletõrje veevarustuse osas ning haljastuse osas.

Soinaste külas asuva Välja tn 11 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud piirdeaia kõrguse osas, tuletõrje veevarustuse osas ning haljastuse osas.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud hoonestusala (suurendada 10% ulatuses) ning katusekalde vahemikku.

Räni aleviku Räniküla 18 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud hoonestusala (suurendada 10% ulatuses) ning katusekalde vahemikku.

ÜVK arendamise eesmärgiks on veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine Külitse aleviku piirkonnas. Arvamused oodatud kuni 22.03.2023.

Külitse ja lähiümbruse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimistingimuste avatud menetlus

ÜVK arendamise eesmärgiks on veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine Külitse aleviku piirkonnas. Arvamused oodatud kuni 22.03.2023.

Külitse alevikus asuva Haaviku tee 13 maaüksuse detailplaneering

Külitse alevikus asuva Haaviku tee 13 maaüksuse detailplaneering

Külitse alevikus asuva Haaviku tee 13 maaüksuse detailplaneering

Algatamine Detailplaneering on algatatud Kambja vallavalitsuse 27.12.2021 korraldusega nr 6  (l ähteseisukohad   | docx ).    Põllu tn 5 maaüksuse omanik...

Kambja alevikus asuva Põllu tn 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Algatamine Detailplaneering on algatatud Kambja vallavalitsuse 27.12.2021 korraldusega nr 6  (l ähteseisukohad   | docx ).    Põllu tn 5 maaüksuse omanik...

Külitse alevikus asuva Kikkaoja tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Külitse alevikus asuva Kikkaoja tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Külitse alevikus asuva Kikkaoja tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Vana-Kuuste külas asuva Metsatuka maaüksuse detailplaneering.

Vana-Kuuste külas asuva Metsatuka maaüksuse detailplaneering

Vana-Kuuste külas asuva Metsatuka maaüksuse detailplaneering.

Raanitsa külas asuva Metsamäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Raanitsa külas asuva Metsamäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Raanitsa külas asuva Metsamäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Koostatav Kambja valla üldplaneering. Üldplaneering. Üldplaneeringu koostamine. ÜP. Eelnõu. Uus üldplaneering.

Koostatav uus üldplaneering

Koostatav Kambja valla üldplaneering. Üldplaneering. Üldplaneeringu koostamine. ÜP. Eelnõu. Uus üldplaneering.