Hõlmatud ala: Päikeseratta maaüksus (kü tunnus  94901:001:0402 ), Räni alevik  Algatamine: Kambja vallavalitsuse 09.09.2021  korraldus nr 3346 Vastuvõtmine: Kambja...

Räni alevikus asuva Päikeseratta maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Hõlmatud ala: Päikeseratta maaüksus (kü tunnus  94901:001:0402 ), Räni alevik  Algatamine: Kambja vallavalitsuse 09.09.2021  korraldus nr 3346 Vastuvõtmine: Kambja...

Soinaste külas asuvate Kasela, Kurvi, Väike-Kasela, Kuslapuu tn 1a ja Tani maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Soinaste külas asuvate Kasela, Kurvi, Väike-Kasela, Kuslapuu tn 1a ja Tani maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Soinaste külas asuvate Kasela, Kurvi, Väike-Kasela, Kuslapuu tn 1a ja Tani maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Koostatav Kambja valla üldplaneering. Üldplaneering. Üldplaneeringu koostamine. ÜP. Eelnõu. Uus üldplaneering.

Koostatav uus üldplaneering

Koostatav Kambja valla üldplaneering. Üldplaneering. Üldplaneeringu koostamine. ÜP. Eelnõu. Uus üldplaneering.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 12.12.2023
Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 12.12.2023
KMH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 01.–31.12.2023. Aruande avalik arutelu toimub 11. jaanuaril 2024 algusega kell 18.00 Reola kultuurimaja saalis ja 10. jaanuaril...

Riigitee 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4–152,0 asuva Tartu–Nõo lõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu

KMH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 01.–31.12.2023. Aruande avalik arutelu toimub 11. jaanuaril 2024 algusega kell 18.00 Reola kultuurimaja saalis ja 10. jaanuaril 2024...

Projekteerimistingimustega soovitakse detailplaneeringut täpsustada ning suurendada planeeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

Projekteerimistingimused detailplaneeringu täpsustamiseks Laane külas Väänoja tee 6

Projekteerimistingimustega soovitakse detailplaneeringut täpsustada ning suurendada planeeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

Räni alevikus asuvate Lõo, Lõovälja ja Sireli maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Räni alevikus asuvate Lõo, Lõovälja ja Sireli maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Räni alevikus asuvate Lõo, Lõovälja ja Sireli maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Kambja vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Räni alevikus asuva Kivimetsa tee 8 krundil abihoone projekteerimiseks. Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega...

Räni aleviku Kivimetsa tee 8 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Räni alevikus asuva Kivimetsa tee 8 krundil abihoone projekteerimiseks. Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega...

Kambja vallavalitsus menetleb projekteerimistingimusi Kambja alevikus Puiestee tn 16 ja Puiestee tn 12 maaüksusel tootmishoone laiendamiseks üle 33% algsest mahust projekteerimiseks. ...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus tootmishoone laiendamiseks Kambja alevikus Puiestee tn 16 ja Puiestee tn 12.

Kambja vallavalitsus menetleb projekteerimistingimusi Kambja alevikus Puiestee tn 16 ja Puiestee tn 12 maaüksusel tootmishoone laiendamiseks üle 33% algsest mahust projekteerimiseks. ...

Soinaste külas asuva Lehise maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Lehise maaüksus.

Soinaste küla Lehise maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Soinaste külas asuva Lehise maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Lehise maaüksus.

Kambja vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Külitse alevikus asuva Kullerkupu tn 1 krundil olemasoleva hoone ümberehituse projekteerimiseks. Tegemist on...

Külitse aleviku Kullerkupu tn 1 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Külitse alevikus asuva Kullerkupu tn 1 krundil olemasoleva hoone ümberehituse projekteerimiseks. Tegemist on...

Kambja vallavalitsus menetleb projekteerimistingimusi Räni alevikus Viirpuu tn 6 maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks. Arvamusi koostatud eelnõu kohta saab esitada kuni 30.10.2023 ...

Räni aleviku Viirpuu tn 6 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja vallavalitsus menetleb projekteerimistingimusi Räni alevikus Viirpuu tn 6 maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks. Arvamusi koostatud eelnõu kohta saab esitada kuni 30.10.2023 ...

Hõlmatud ala: Viirpuu tn 25a (94901:005:1591) ja Ränirahnu tee 2 (94901:005:1589) maaüksus Räni alevikus Planeeringuala suurus: u 1,5 ha Algatamine ja lähteseisukohad: ...

Räni alevikus asuvate Viirpuu tn 25a ja Ränirahnu tee 2 maaüksuste detailplaneering

Hõlmatud ala: Viirpuu tn 25a (94901:005:1591) ja Ränirahnu tee 2 (94901:005:1589) maaüksus Räni alevikus Planeeringuala suurus: u 1,5 ha Algatamine ja lähteseisukohad: ...

ÜVK arendamise eesmärgiks on veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine Külitse aleviku piirkonnas. Arvamused oodatud kuni 22.03.2023.

Külitse ja lähiümbruse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimistingimuste avatud menetlus

ÜVK arendamise eesmärgiks on veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine Külitse aleviku piirkonnas. Arvamused oodatud kuni 22.03.2023.