Annika Kiisk

jurist

tel +372 5301 1185
e-post annika.kiisk@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Juristi ametikoha põhieesmärk on lepingute standardiseerimine ja juriidiline ettevalmistamine sõlmimiseks, muutmiseks või lõpetamiseks; lepinguliste vaidluste lahendamine ning lepingute täitmise üle järelevalve teostamine; õigusaktide eelnõude koostamises osalemine.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

  • vallavalitsuse õigusalane nõustamine võlaõiguslikes küsimustes
  • ametnike abistamine lepinguprojektide väljatöötamisel, vormistamisel
  • lepingu projektide ettevalmistamine, kooskõlastamine ja lepingute sõlmimises osalemine
  • lepingute täitmise üle järelevalve teostamine, sh kehtivuse kontrollimine
  • võlanõuete ja pretensioonide esitamine, vajadusel dokumentide vormistamine kohtusse
  • kohaliku omavalitsuse tegevust puudutava seadusandluse jälgimine, muudatuste alusel ettepanekute tegemine valla õigusaktides
  • õiguslikes küsimustes vallavalitsuse esindamine volikogus, kohtus ja teistes asutustes
  • vajadusel õigusaktide eelnõude koostamine või osalemine nende koostamisel, õigusaktide täitmise korraldamine
  • elanike õigusalane nõustamine etteantud mahus
  • vallasekretäri ja vallavanema antud ühekordsete ülesannete täitmine, resolutsioonina saadud avaldustele ja kaebustele vastamine.