MUUD ABI- JA INFONUMBRID

112

Hädaabinumber 112 – politsei, päästjate või kiirabi kutsumiseks. Kõik mobiiltelefonid võimaldavad SIM-kaardi puudumisel helistada hädaabinumbrile, isegi kui puudub levi.
www.112.ee

Vt ka Abi kutsumine

1247

Riigiinfo telefon töötab ka kui kriisiinfo telefon. See tähendab, et kuni koroonapandeemia lõpuni saab telefonilt ametlikku ja kontrollitud infot, mis puudutab viiruse levikuga seotud piiranguid või käitumisjuhiseid ning vaktsineerimist.

Riigiinfo telefoni teenuse partneriteks on keskkonnaamet, transpordiamet ja päästeamet. See tähendab, et vahendame:

Helista 1247, kui märkad, et teel on liiklustakistus; tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms); liiklusõnnetuse tagajärjel on teel praht; teel on liiklusohtlikud augud; kruusatee on halvas seisukorras; tee on üleujutatud; teel on libe või lumme tuisanud; teel on lahtised kivid või killustik; liiklusmärk on katki, puudu või eksitav; teele on langenud puid; teel on loomakorjus; teel on muu liiklusele ohtu põhjustada võiv olukord. Teede sulgemiste ja piirangute kohta leiab teavet: www.tarktee.ee

Helista 1247, kui märkad keskkonnareostust või reostusohtu; ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust; jäätmete ebaseaduslikku ladestamist; massiliselt surnud loomi, linde või kalu; loomade julma kohtlemist; muud keskkonnaalast õigusrikkumist; ilmselgelt abitus, sekkumist vajavas seisundis metslooma või –lindu; maanteel hukkunud suurulukit (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits).

Helista 1247, kui vajad päästealast infot või nõu kuidas muuta oma kodu turvalisemaks; vajad päästeametnike kontakte ja vastuvõtuaegu; tahad teada, kus ja kuidas tohib lõket teha; soovid teatada ohtlikust ehitisest või katmata kaevust; soovid lisateavet päästeameti ennetuskampaaniate kohta; sul on küsimus päästevaldkonna kohta, kuid sa ei tea, kuhu pöörduda; soovid kutsetunnistusega korstnapühkijate kontaktandmeid.

 

16 662 Mürgistusinfo telefonilt saab nõu ja abi mistahes mürgistuste korral. Terviseameti hallatud infonumbril vastatakse:
E 9–21
T–P 24h
www.16662.ee
1343 Elektrilevi rikketelefonilt saab informatsiooni elektrikatkestuste korral.
www.elektrilevi.ee
1220 Perearsti nõuandeliin annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi sekkumist.
www.1220.ee
116 006 OHVRIABI KRIISITELEFON.
Ohvriabitöötaja pakub Sulle tuge kui Sind on koheldud vägivaldselt, hoolimatult või halvasti. Meie juurest saad abi ja nõustamist. Anname ka nõu, kui oled mures lähedase pärast või tahad spetsialistina inimest toetada. Pakume tuge mistahes vägivalla kogemisel (füüsiline, vaimne, seksuaalne, majanduslik) või õnnetusjuhtumi puhul;
116 111 Lasteabitelefon 116111 on ööpäevaringne tasuta teenus, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel.
www.lasteabi.ee
1492 Naiste tugiliin on anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.
9001 032 Riigi ilmateenistuse tasuline ilmainfo – kõneminuti hind 1.10 €
www.ilmateenistus.ee
(+372) 5301 9999

Välisministeeriumi 24h infotelefon annab nõu ja abi välisriigis hädas olles.
http://reisitargalt.vm.ee/