Projekt : Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Kambja vallas Projekti eesmärk : Projekti eesmärgiks on laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ning propageerida...

Kompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite soetamine Kambja valla elanikele

Projekt : Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Kambja vallas Projekti eesmärk : Projekti eesmärgiks on laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ning propageerida...

Korteriühistutele jäätmemaja rajamise või süvakogumismahutite paigaldamise toetus. Korteriühistu jäätmemajandustoetus. Korteriühistule. Jäätmemaja. Süvakogumismahuti. Toetus. Taotlus.

Korteriühistu jäätmemajandustoetus

Korteriühistutele jäätmemaja rajamise või süvakogumismahutite paigaldamise toetus. Korteriühistu jäätmemajandustoetus. Korteriühistule. Jäätmemaja. Süvakogumismahuti. Toetus. Taotlus.