Vallavolikogu istungid

Kambja Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 18. detsembril 2018. a algusega kell 17.00 Kambja vallamaja saalis Kambja alevikus Kesk tn 2.

PÄEVAKORD:

 1. Ülenurme Vallavolikogu 19.04.2011 määruse nr 5 „Jäätmehoolduseeskiri" muutmine, korraldatud jäätmeveo hinnatõus
 2. Elanike pöördumine Tõrvandi parkmetsa discgolfipargi suhtes
  • Ettekandja Kristi Kull
    
 3. Arvamuse andmine üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlusele
  • Ettekandja  Tiit Lukas
    
 4. Volituse andmine keskkonnakaitse valdkonna seadustes pandud ülesannete täitmiseks
 5. Reola külas asuvate Nurme, Härtsi, Nirgi ja Uhti kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
 6. Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 11 „Maamaksumäära kehtestamine" muutmine
 7. Eratee avalikes huvides omandamise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord
 8. Käokeele tänava avalikes huvides omandamine
  • Ettekandja Kristi Kull
    
 9. Loa andmine Selli 19 jäätmejaamaga lepingu sõlmimiseks
  • Ettekandja Kaupo Piirsalu
    
 10. Loa andmine Maarjatähe ja Ristikheina tänavate väljaehitamiseks halduslepingu sõlmimiseks
 11. Osaühing Olme põhikirja muutmine
 12. Unipiha Algkooli arengukava 2019 - 2021
 13. Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord
 14. Valla valimiskomisjoni moodustamine
 15. Kambja Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
 16. Kambja valla 2019. aasta eelarve (I lugemine)
 17. Uue lasteaia asukoha valik
 18. Informatsioon Kammeri Kooli ülevõtmisest
  • Ettekandja Aivar Aleksejev
    
 19. Ülevaade rahandus- ja majanduskomisjoni tööst
  • Ettekandja Rait Rohumägi
    
 20. Ülevaade haridus- ja kultuurikomisjoni tööst
  • Ettekandja Peep Puis
  
Lugupeetud vallavolikogu liige! Kõik volikogule saadetud materjalid on leitavad Amphora keskkonnas kaustast nr 1-4.