Vallavolikogu istungid

Kambja Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 23.04.2019 algusega kell 17.00 Ülenurme gümnaasiumi raamatukogu saalis Ülenurme alevikus Tartu mnt 5.

PÄEVAKORD:

1. Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

 

2. Jaoskonnakomisjonide moodustamine Euroopa Parlamendi valimiseks

 

3. Transpordimaade omandamine

 

4. Kambja valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

 

5. Revisjonikomisjoni seisukoht Tõrvandi parkmetsa discgolfi teemal

 

6. Revisjonikomisjoni valimine

  • Ettekandja valimiskomisjoni esimees Marina Lehismets