Vallavolikogu istungid

Kambja Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 25. septembril 2018. a algusega kell 17:00 Ülenurme Gümnaasiumi raamatukogu saalis Ülenurme alevikus Tartu mnt 5.

 

PÄEVAKORD:
 

 1. Kambja valla 2018. aasta I lisaeelarve  
   Ettekandja Sirje Suur
   
 2. Kambja aleviku, Aakaru ja Tatra külade Tallinn- Tartu-Võru-Luhamaa tee ja Kambja aleviku ümbersõitude ning ühendusteede täpse asukoha määramise detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanakule suunamine 
   Ettekandja Tiit Lukas 
   
 3. Maarjatähe ja Ristikheina tänavate kinnistute omandamine Kambja vallale 
   Ettekandja Tiit Lukas 
   
 4. Kambja valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded 
   Ettekandja Aivar Aleksejev 
   
 5. Kambja valla arengukava eelnõu tutvustus
   Ettekandja Kristi Kull
   
 6. Maakomisjoni tegevuse aruanne
   Ettekandja Toomas Arumägi
   
 7. Sotsiaalkomisjoni töö aruanne
   Ettekandja Irma Drenkhan
   
 8. Dokumendihaldussüsteemi Amphora tutvustus
   Ettekandja Reet Kiuru