Tugiisikuteenus

18.05.17

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Tugiisikuteenus on inimese abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga inimese igapäevases elukeskkonnas.

Tugiisikuteenust on õigustatud saama:

  1. pered/lapsevanemad (ka eestkostja, perekonnas hooldaja ja lapsendaja), kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
  2. isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu (õnnetused, lein), mis oluliselt raskendab toimetulekut;
  3. isikud, kes vajavad abi kinnipidamiskohast vabanemise järel;
  4. pikaajalised töötud.

Tugiisikuteenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud avalduse.

Vallavalitsuse sotsiaalnõunik või sotsiaaltöötaja-lastekaitsespetsialist külastab kahe nädala jooksul avalduse saamisest teenuse soovija kodu, et selgitada välja tugiisikuteenuse vajadus, sagedus ja maht.

Tugiisikuteenuse vajaduse, sageduse ja mahu osas teeb otsuse vallavalitsus.

Tugiisik töötab teenusesaaja igapäevases elukeskkonnas, milleks võib olla isiku elukoht, lasteaed, kool või töökoht. Tugiisik võib kohtuda teenusesaajaga ka mujal mõlemale sobivas kohas või olla saatjaks väljaspool kodu jm.

Tugiisikuteenuse osutamise aluseks on kliendi, vallavalitsuse ja tugiisikuteenuse osutaja vahel sõlmitud kolmepoolne leping, milles märgitakse poolte õigused ja kohustused, teenuse eest tasumise kord, teenuse maksumus, tähtaeg ja muu vajalik.

Tugiisikuteenust osutab täisealine isik, kes on läbinud tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga ning kes sobib teenuse saajaga.

 

Kestvus

Vallavalitsuse sotsiaalnõunik või sotsiaaltöötaja-lastekaitsespetsialist külastab kahe nädala jooksul avalduse saamisest teenuse soovija kodu, et selgitada välja tugiisikuteenuse vajadus, sagedus ja maht.

Tugiisikuteenuse vajaduse, sageduse ja mahu osas teeb otsuse vallavalitsus.

 

Õigusaktid

 

Vastutav ametnik

@Sotsiaalnõunik

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Tugiisikuteenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud avalduse.

Sisenege Kambja valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Jälgige  vormi täitmise kulgu!
Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.


  

Taotlemine paberil, vastuvõtul

Vajalikud sammud

Tugiisikuteenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud avalduse postiga või vastuvõtul.

@Sotsiaalnõunik