Tõrvandi pere- ja noortekeskus

Ringtee 1a, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartumaa

Noortekeskust haldab MTÜ Õnnemaa

Juhataja: Kersti Leis  
tel +372 5331 5342,
e-post kersti@onnemaa.ee

 

Jaanika Oolo

tel +372 5466 5798
e-post jaanika@onnemaa.ee

 

 

 

Noortekeskuse avatud aeg on kõikidele noortele vanuses 7-26. eluaastat.  

Noortekeskuse töö toimub avatud meetodil, mille eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega.

 

 

 

 

K 19.00 - 20.15 Tõrvandi pere- ja noortekeskuses

Zumba (16+)

K 19.00 - 20.15 Tõrvandi pere- ja noortekeskuses