Sotsiaaltransporditeenus

18.05.17

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Sotsiaaltransporditeenus on ravi- või rehabilitatsiooniasutuse, ametiasutuse või mõne muu isikule vajaliku asutuse külastamiseks osutatav ühe- või mitmekordne teenus. Teenuse eesmärk on tagada isikule sõiduki kasutamise võimalus avalike teenuste kasutamiseks.

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse tasuta isikutele, kes vajavad haigusest, puudest või vanadusest tulenevalt transporti ning kellel ei ole võimalik:

  1. kasutada ühistransporti või
  2. kasutada isiklikku sõiduautot või
  3. transporti iseseisvalt korraldada.

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud suulise või kirjaliku avalduse, milles on märgitud sõidu kuupäev, kellaaeg, marsruut ja otstarve.

Avalduse põhjendatuse osas teeb otsuse vallavalitsuse sotsiaalnõunik või sotsiaaltöötaja.

Sotsiaaltransporditeenust osutab vallavalitsuse autojuht-sotsiaaltöötaja.

 

Õigusaktid

 

Vastutav ametnik

@Sotsiaalnõunik

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud avalduse, milles on märgitud sõidu kuupäev, kellaaeg, marsruut ja otstarve.

Sisenege Kambja valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Jälgige  vormi täitmise kulgu!
Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.


  

Taotlemine paberil, kohapeal või telefoniga

Vajalikud sammud

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud suulise või kirjaliku avalduse, milles on märgitud sõidu kuupäev, kellaaeg, marsruut ja otstarve. Koostage avaldus paberkandjal ning saatke postiga või minge sotsiaalnõuniku vastuvõtule või helistage sotsiaalnõunikule. 

@Sotsiaalnõunik