Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

25.11.19

Kambja vald osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kambja vallas"

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs) ning hügieeniruume.

Õigusaktid

Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Määruse seletuskiri

Määruse lisa 2: Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika

Kambja Vallavalitsuse 8.6.2018 määrus nr 18 Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse määramise kord

Toetatud

ERF ja Kambja valla 2018. a projekti taotlusvoorus toetatud eluasemete kohanduste loetelu