Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

5.06.19

Kambja vald osaleb projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" teises voorus. Projekti raames kohandatakse 15-ne erivajadusega inimese eluruum vastavaks nende vajadustele. 

Projektis osalemine annab puuetega inimestele võimaluse oma elukvaliteeti parandada.

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs, platvormtõstuki või laetõstuki paigaldamine jne), hügieeniruume ja kööki.

Kohandada saab Kambja vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi, mis on toetuse taotleja rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht ja on tema enda või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel. 

Taotlus eluruumide kohandamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. maiks 2019.

Taotluse blankett:

EELTAOTLUS projektist „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse saamiseks

 

Taotluse esitamisele järgnev menetluse käik:

Kontrollitakse, et taotlus vastab projekti tingimustele

Esitatakse Kambja valla koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt 26.08.2019

taotluse rahastamise otsuse alusel saab teostada kohandustööd vastavalt ERFi meetmetes kehtestatud projekti tingimustele.

 

Kambja Vallavalitsus poolt 08.06.2018 vastu võetud määrus nr 18 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise ja toetuse maksmise kord" on kättesaadav

aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/412062018102

 

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Lisainfot saab abivallavanemalt Ivar Tedremalt 741 6450; 501 1587; ivar.tedrema@kambja.ee