Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

9.02.21
 Hetkel avatud taotlusvooru ei toimu!

Kambja vallavalitsus osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023 raames rahastatavas projektis, millega kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadusest tulenevat eluruumi kohandamist:

  • liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  • hügieenitoimingute parandamiseks;
  • köögitoimingute parandamiseks.

Taotlus koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastatuna saata Kambja vallavalitsuse meiliaadressile vald@kambja.ee või tuua Kambja vallavalitsuse sotsiaalosakonda Ülenurme alevikus, Pargi 2.

Taotluse vorm

Kambja vallavalitsuse 12.02.2020 määrus nr 30 Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse määramise kord on leitav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/420032020007

Peale taotluse saamist kontrollib vallavalitsuse töötaja taotluse vastavust projekti tingimustele ning võtab Teiega ühendust, et leppida kokku aeg paikvaatluseks.

Täiendav informatsioon:

 

Rahel Tamm

sotsiaalosakonna juhataja

5627 7072

rahel.tamm@ylenurme.ee

 

Kristi Kull

arendusjuht

527 6413

kristi.kull@ylenurme.ee