Kambja valla noortevolikogu valimised

18.10.21

Oma hääle kandidaatidele saad anda Ülenurme, Tõrvandi ja  Kambja pere- ja noortekeskuses ning Kuuste noortetoas.

29. november kell 16.00 - 18.00

30. november kell 14.00 - 16.00

 

Kandideerimine

Kandideerima noortevolikogu liikmeks on oodatud kõik noored vanuses 14-26 eluaastat, kelle registreeritud elukoht on Kambja vald või kes õpivad Kambja valla haridusasutuses.

Kandidaatide registreerimine 18. oktoober- 14. november.

Kandideerimiseks esitada kandideerimisavaldus soovitatavalt koos oma pildiga e-postiaadressile: liisi@onnemaa.ee.

Kokkuleppel võimalik esitada kandideerimisavaldus ka paberil.  

Täiendav teave:
Liisi Ilves

tel 5437 0519
e-post liisi@onnemaa.ee

 

Valimiskomisjon

Noortevolikogu valimiskomisjoni kuuluvad:
  • Maia Uibo – haridusnõunik, valla esindaja
  • Rauno Kiuru – volikogu esindaja
  • Liisi Ilves – noortekeskuse esindaja, valimiskomisjoni esimee
  • Sirli Siret Sepping – noorte esindaja.

Komisjoni asukoht: Pargi 7, Ülenurme.

Kambja valla noortevolikogu

25.08.21


Kambja valla noortevolikogu on Kambja vallavolikogu juurde moodustatud noorte esinduskogu, mille tegevus rajaneb liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel ning demokraatia põhimõttel.

Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on võimaldada noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondliku elu korraldamisel.

Tegevuse eesmärgid on seista vallas noorte huvide eest, soodustada noorte omaalgatust ja vabatahtlikku tegevust ning aidata kaasa noorte ürituste korraldamisele.

Noortevolikogu tegeleb Kambja valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes ning nende seisukohtade esitamisega noorsootöötajale, vallavolikogule või vallavalitsusele.

Kontakt

E-post: kambjanoortevolikogu@gmail.com
 

Liikmed:

Triinu Alliksaar - esimees
tel 5466 4092

Annaliisa Plato - aseesimees
tel 5668 6181

Nelle-Ann Vare

Sirli-Siret Sepping

Mihkel Markus Miks

Markus Veemaa

Martin Sägi

Tiia Tomson