Väljapanekul detailplaneeringud

Pealkiri Publitseeri kuupäev Muudetud kuupäev
Reola küla Varese maaüksuse (94901:009:0395) ja lähiala detailplaneering 27.05.2021 11.06.2021