Ülenurme pere- ja noortekeskus

 

 

Keskust haldab MTÜ Õnnemaa

Noortekeskuse avatud aeg on kõikidele noortele vanuses 7-26. eluaastat.  

Noortekeskuse töö toimub avatud meetodil, mille eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega.

 

 

 

E 10.00 – 12.00, 18.30 – 20.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

Täiskasvanute õmblusring

E 10.00 – 12.00, 18.30 – 20.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

T 10.00 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

Beebiviiplemine

T 10.00 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

T 16.00 - 17.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

Loovusring vanusele 9+

T 16.00 - 17.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

T 17.30 - 19.30 Ülenurme pere- ja noortekeskus

Robootika 10+

T 17.30 - 19.30 Ülenurme pere- ja noortekeskus

K 15.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

Noorte õmblustuba

K 15.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

N 17.30 - 18.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

Õnne Loodusmaa (10+)

N 17.30 - 18.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

R 15.00 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

Loovteraapia

R 15.00 Ülenurme pere- ja noortekeskuses