Ülenurme pere- ja noortekeskus

 

Aadress: Pargi 7, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa 

Kontakt:

noorsootöötaja Liisi Ilves
tel 5437 0519
e-post liisi@onnemaa.ee

https://onnemaa.ee/ulenurme-pere-ja-noortekeskus/

 

Keskust haldab MTÜ Õnnemaa

Noortekeskuse avatud aeg on kõikidele noortele vanuses 7-26. eluaastat.  

Noortekeskuse töö toimub avatud meetodil, mille eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega.

 

 

Huvirngid

E 9.30 (I), 18.00 (II) Ülenurme pere- ja noortekeskuses

Õmblustuba täiskasvanutele

E 9.30 (I), 18.00 (II) Ülenurme pere- ja noortekeskuses

E 15.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses <p> <span style="color:#ff0000;"><strong></strong></span></p>

Noorte õmblustuba

E 15.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

T 17.30 - 19.30 Ülenurme pere- ja noortekeskus

Robootika 10+

T 17.30 - 19.30 Ülenurme pere- ja noortekeskus

K 16.00 - 17.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

Loovusring

K 16.00 - 17.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses

N 13.30 (I), 15.00 (II) Ülenurme pere- ja noortekeskuses <p> <span style="color:#ff0000;"><strong></strong></span></p>

Loovteraapia

N 13.30 (I), 15.00 (II) Ülenurme pere- ja noortekeskuses

<p> <strong>N 16.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses</strong></p> <p> <span style="color:#ff0000;"><strong></strong></span></p>

Keskkonnasõprade klubi

N 16.30 Ülenurme pere- ja noortekeskuses