Tõrvandi pere- ja noortekeskus

Avatud

E 13.00 - 18.00
T 13.00 - 19.30
K 13.00 - 19.00
N 14.00 - 19.00
R 13.00 - 18.00

Keskust haldab MTÜ Õnnemaa

Noortekeskuse avatud aeg on kõikidele noortele vanuses 7-26. eluaastat.  

Noortekeskuse töö toimub avatud meetodil, mille eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega.

Huvirngid

<p> <strong>T 14.00 Tõrvandi pere- ja noortekeskuses</strong></p> <p> <span style="color:#ff0000;"><strong>Esimene kokkusaamine 08.09.2020...

Kitarriõppe inividuaaltunnid

T 14.00 Tõrvandi pere- ja noortekeskuses

Esimene kokkusaamine 08.09.2020

<p> <strong>T 17.00 Tõrvandi pere-ja noortekeskuses</strong></p> <p> <span style="color:#ff0000;"><strong>Esimene kord on 22.09.2020...

Õnnemaa kokkamisklubi

T 17.00 Tõrvandi pere-ja noortekeskuses

Esimene kord on 22.09.2020

<p> <strong>K 14.00 Tõrvandi pere-ja noortekeskuses </strong></p> <p> <span style="color:#ff0000;"><strong>Esimene kohtumine...

Individuaalne trummiring

K 14.00 Tõrvandi pere-ja noortekeskuses

Esimene kohtumine 09.09.2020