Tõrvandi pere- ja noortekeskus

Aadress: Ringtee 1a, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartumaa

Kontakt:

noorsootöötaja Laura Kriisa
tel 5464 0118 
e-post laura@onnemaa.ee

http://onnemaa.ee/torvandi-pere-ja-noortekeskus/

Avatud

E 13.00 - 18.00
T 13.00 - 19.30
K 13.00 - 19.00
N 14.00 - 19.00
R 13.00 - 18.00

Keskust haldab MTÜ Õnnemaa

Noortekeskuse avatud aeg on kõikidele noortele vanuses 7-26. eluaastat.  

Noortekeskuse töö toimub avatud meetodil, mille eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega.

Huvirngid

<p> <strong>T 14.00 Tõrvandi pere- ja noortekeskuses</strong></p> <p> <span style="color:#ff0000;"><strong></strong></span></p>

Kitarriõppe inividuaaltunnid

T 14.00 Tõrvandi pere- ja noortekeskuses

<p> <strong>K 14.00 Tõrvandi pere-ja noortekeskuses </strong></p> <p> <span...

Individuaalne trummiring

K 14.00 Tõrvandi pere-ja noortekeskuses