Kambja Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

6.03.19
struktuuri joonis


 

Struktuuriüksus       

Teenistuskoha  
nimetusTeenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Ametikoht

Töökoht


Tähtajalisus

1. Vallakantselei

vallasekretär

1

 

tähtajatu

 

jurist

1

 

tähtajatu

 

volikogu sekretär

1

 

tähtajatu

 

registripidaja-sekretär

2

 

tähtajatu

 

kohti kokku

5

 

tähtajatu

2. Finantsosakond

finantsjuht

1

 

tähtajatu

 

pearaamatupidaja

1

 

tähtajatu

 

raamatupidaja

 

3

tähtajatu

 

kohti kokku

2

3

 

3. Sotsiaalosakond

osakonna juhataja

1

 

tähtajatu

 

sotsiaaltöö spetsialist

2

 

tähtajatu

 

lastekaitsespetsialist

2

 

tähtajatu

 

koduhooldustöötaja

 

2

tähtajatu

 

haridusnõunik

1

 

tähtajatu

 

kohti kokku

6

2

 

4. Maa- ja ehitusosakond

osakonna juhataja

1

 

tähtajatu

 

ehitusspetsialist

2

 

tähtajatu

 

maaspetsialist

2

 

tähtajatu

 

planeerimisspetsialist

1

 

tähtajatu

 

keskkonnaspetsialist

1

 

tähtajatu

 

kohti kokku

7

   

5. Arendusosakond

arendusjuht

1

 

tähtajatu

 

hankespetsialist

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

1

1

 

6.Haldusosakond

haldusjuht

1

 

tähtajatu

 

koristaja

 

2,45

tähtajatu

   

1

2,45

 
 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

22

8,45

 
 

Teenistuskohtade koormus kokku

30,45

   

 

Kambja Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis on kinnitatud Kambja Vallavolikogu 18.12.2018 otsusega nr 60