Ehitusloa taotlemine

12.03.19

 

Ehitusloa taotlemisel esitatakse ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega läbi ehitisregistri. Ehitusprojekt peab vastama kehtivatele nõuetele.