Elukoha registreerimine

20.01.20

 

Kirjeldus

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse pärast uude elukohta kolimist, rahvastikuregistrist valede andmete leidmisel või elukoha andmete puudumisel.

Elukohateade esitatakse vallavalitsusele, kui inimene:

  • asub uude kohta elama.

  • muudab elukohta Eestis.

  • asub elama välismaale.

  • kolib välismaalt tagasi Eestisse.

Välisriigis elades saab inimene teatada oma elukoha andmete muudatustest välisesindusele. Kui inimene kasutab elamiseks mitut elukohta, tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada omal valikul ühe elukoha aadress. Elukohateatel võib esitada ka sideandmed (telefon, e-posti aadress).

Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik

Euroopa Liidu, Euroopa Liidu majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul (edaspidi ELi kodanik) on õigus Eestis viibida kehtiva reisidokumendi või isikutunnistuse alusel kuni 3 kuud elamisõigust registreerimata. ELi kodaniku pereliikmel on õigus Eestis viibida kuni 3 kuud koos ELi kodanikuga ning pereliikmel peab olema kehtiv reisidokument ja viisa.

Pärast 3 kuu möödumist tuleb ELi kodanikul ja pereliikmel elamisõiguse saamiseks registreerida enda elukoht rahvastikuregistris.

 

Elukohateate esitamine

Elukohateade esitatakse riigiportaali e-vormilt või vallavalitsuses kohapeal või postiga paberil või saadetakse e-kirjaga.

Elukohateates esitatakse ühe elukoha täpsed ja täielikud aadressiandmed. Ühel aadressil elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateate esitamisel toimub registreerimine uuele aadressile, väljaregistreerimine toimub automaatselt ja selleks ei pea midagi tegema.

Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema nõusolek. Teise vanema nõusolek on vabas vormis kirjutatud ja allkirjastatud dokument.

Kui esitate elukohateadet riigiportaalis, tuleb dokument digiallkirjastada ja lisada elukohateate avaldusele pärast avalduse salvestamist ja nupule "Allkirjasta ID-kaardiga" vajutades.

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping) või ruumi omaniku luba (allkiri elukohateatel).

Elukohateadet riigiportaalis esitades saab omanik nõusoleku (digiallkirja) anda sealsamas teenuses. Selleks tuleb omanikul oma ID-kaardi või mobiil-IDga sisse logida ning avada allkirjastamist ootav elukohateade (Avaleht → E-teenused → Kodanikule → Rahvastikuregister → Minu avaldused → Allkirjastamisel).

Omaniku nõusolekut ei ole vaja, kui rahvastikuregistrisse kantakse isiku välisriigi elukoha andmed.

Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb elukohateate esitajal lisada elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kokkuleppest ei tulene teisiti.

 

 Esitamine e-vormilt

 

 E-vormide täitmiseks tuleb Teil rahvastikuregistrisse sisselogida.

Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Selleks on vajalik kehtiv elektrooniline isikutuvastuse võimalus, milleks sobivad ID-kaartMobiil-ID või Smart-ID.
Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.
 

 Esitaminemine pabervormil kohapeal, postiga või e-kirjaga

Blankett:

Täitke taotluse vorm paberkandjal või arvutis. Vormi saab ka Ülenurme või Kambja vallamaja kantseleist. 

Esitage teade vallamaja kantseleis registripidaja-sekretärile. Vaja läheb ka isikut tõendavat dokumenti.

Posti teel esitades, lisage elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

E-kirjaga saates peab täidetud vorm olema digitaalselt allkirjastatud.

 

Kestvus

Vallavalitsus kontrollib elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul alates teate saamisest. Kui teade vastab nõuetele, kannab ametnik elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.

 

Õigusaktid

 

Elukohateade kohapeal esitada või küsimuste korral pöörduda:

 

Registripidaja-sekretär

Ilve Kahro

tel 750 2600

e-post ilve@ylenurme.ee

Vastuvõtt

Pargi 2, Ülenurme:

E, K 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30;
R 8.30 - 12.00


 

Registripidaja-sekretär

Merle Saik

tel +372 741 6335, +372 5304 7070

e-post merle.saik@kambja.ee

Vastuvõtt

Kesk 2, Kambja:

E, N 9 – 12;
K 9 – 12, 14 – 16