Algatatud planeeringud

« Tagasi

Lemmatsi külas Suitsu maaüksuse detailplaneering

 

Algatamine

Kambja Vallavalitsusele esitati Lemmatsi külas asuva Suitsu maaüksuse detailplaneeringu algatamise ettepanek, millega soovitakse planeeringualale moodustada elamumaa ja ärimaa ehitusõigusega krundid.

Kuna detailplaneeringu algatamise ettepanek esitati 11.05.2018, siis menetletakse seda varem kehtinud (kuni 13.11.2018) Ülenurme valla üldplaneeringu alusel.

Kambja Vallavalitsuse 17.01.2019 korraldusega nr 857 algatati Lemmatsi külas asuva Suitsu maaüksuse detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ning otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.