Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

 Taotlusvoor suletud!

Kambja Vallavalitsus osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023 raames rahastatavas projektis, millega kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks.

Projekti eesmärk on tagada puudega inimestele Kambja vallas paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Projekti tulemusel on Kambja vallas kohandatud puudega inimeste eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, paraneb inimeste iseseisev toimetulek, väheneb hooldus- ja kõrvalabivajadus ning loob eeldused ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele osaleda tööturul.

Toetatavateks tegevusteks on puudega inimese erivajadustest tulenevad eluruumi kohandamised:

  • liikuvusega seotud toimingute parandamine, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine;
  • hügieenitoimingute parandamine;
  • köögitoimingute parandamine.

I voor

Projekti nimetus: „Puuetega inimese elusaseme füüsiline kohandamine Kambja vallas"
Projekti number: Projekt nr 2014-2020.2.05.18-0144
Projekti „Puuetega inimese elusaseme füüsiline kohandamine Kambja vallas" I voor kestis 15.06.2018 - 16.12.2019
Projekti maksumus oli 7 795,00, millest ERF toetus oli 6 625,75 eurot.
Projekti raames kohandati erivajadustele vastavaks 3 inimese eluruumid.

II voor

Projekti nimetus: „Kambja vallas puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine 2019"
Projekti number: Projekt nr 2014-2020.2.05.19-0197
Projekti raames kohandatakse erivajadustele vastavaks 11 inimese eluruumid.
Projekti maksumus on 63 176,00 eurot, millest ERF toetus 51 986,85 eurot.


III voor

Projekti nimetus: „Kambja vallas puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine 2020"
Projekti number: 2014-2020.2.05.20-0300
Projekti „Kambja vallas puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine 2020"

Projekti raames kohandatakse erivajadustele vastavaks 4 inimese eluruumid.
Projekti maksumus on 17 818,00 eurot, millest ERF toetus 14 907,00 eurot.

 

Täiendav informatsioon:

 

Rahel Tamm

sotsiaalosakonna juhataja

5627 7072

rahel.tamm@ylenurme.ee