« Tagasi

Vallavolikogu 16.11.2021 istung

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 13 lõike 2, § 68 lõike 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lõike 1 ja § 44 lõike 3 alusel otsustas Kambja valla valimiskomisjon kutsuda Kambja vallavolikogu uue koosseisu esimene istung kokku 16. novembril 2021 kell 16.00 Ringtee 1 saalis, Tõrvandi alevikus. Istungil osalesid kõik 21 vallavolikogu liiget.


Päevakord:
 

  1. Kambja vallavolikogu esimehe valimine;
  2. Kambja vallavolikogu aseesimehe valimine;
  3. Kambja vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

 

 

 

1. Kambja vallavolikogu esimehe valimine

Kuulati valimiskomisjoni esimees Marina Lehismets ettekannet.

Marina Lehismets tutvustas volikogu esimehe valimise korda ja palus volikogu liikmetel esitada kandidaate.

Ivar Tedrema esitas Eesti Reformierakonna ja Isamaa Erakonna kandidaadiks volikogu esimehe kohale Illari Lääne kandidatuuri. Heiki Sarapuu esitas Valimisliitude Ettevõtlik Kambja ja Hoiame Head ning EKRE kandidaadiks Aivar Aleksejevi kandidatuuri. Kandidaadid andsid nõusoleku kandideerimiseks ja esinesid enesetutvustusega. Kuulutati välja vaheaeg, mille ajal valimiskomisjon valmistas ette hääletussedelid ja viis läbi salajase hääletuse.

Marina Lehismets luges ette hääletamistulemuste protokolli. Aivar Aleksejevi poolt oli 13 häält ja Illari Lääne poolt 8 häält. Marina Lehismets luges ette valimiskomisjoni otsuse nr 11 volikogu esimehe valimistulemuste kindlakstegemise kohta, millega tunnistati Kambja vallavolikogu esimeheks valituks Aivar Aleksejev. Volikogu istungit asus juhtima Aivar Aleksejev.

^

 

 

 

2. Kambja vallavolikogu aseesimehe valimine

Kuulati volikogu esimees Aivar Aleksejevi ettekannet.

Aivar Aleksejev tegi ettepaneku, et ka vallavolikogu aseesimehe valimise viiks läbi valla valimiskomisjon. Ettepaneku poolt olid kõik vallavolikogu liikmed.

Aivar Aleksejev esitas volikogu aseesimehe kandidaadiks Urmas Kingu kandidatuuri. Triin Nõmmistu esitas Avo Alliksaare kandidatuuri. Kandidaadid andsid nõusoleku kandideerida ja esinesid enesetutvustusega.

Salajase hääletamise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kuulutati välja vaheaeg, mille algul oli volikogu liikmete tutvustusring.

Marina Lehismets luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli hääletamistulemuste kohta: Urmas Kink sai 13 ja Avo Alliksaar 8 poolthäält.

Otsustati valida vallavolikogu aseesimeheks Urmas Kink (otsus nr 1).

^

 

 

 

3. Kambja vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

Aivar Aleksejev luges ette vallavalitsuse lahkumispalve. Vallavalistus täidab oma ülesandeid edasi kuni volikogus uue vallavalitsuse kinnitamiseni.

 


^