« Tagasi

Vallavolikogu 25.02.2021 istung

 

Kambja vallavolikogu istung toimus neljapäeval 25. veebruaril 2021. a algusega kell 17.00 Tõrvandi alevikus Ringtee 1 saalis.

 

PÄEVAKORD:

  1. Kambja valla 2021. a eelarve vastuvõtmine
  2. Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 60 „Kambja valla ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 – 2031" muutmine
  3. Projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" omafinantseeringu garanteerimine
  4. Halduslepingu sõlmimine
  5. Ülevaade maakomisjoni tööst 2020. aastal
  6. Ülevaade sotsiaalkomisjoni tööst
  7. Ülevaade rahandus- ja majanduskomisjoni tööst
  8. Ülevaade haridus- ja klutuurikomisjoni tööst

 

 

 

 

1. Kambja valla 2021. a eelarve vastuvõtmine

Kuulati finantsjuhi Eve Jaanuse ettekannet.

Kambja valla 2021. aasta eelarve kogumaht on 25 854 189 eurot.

Otsustati kehtestada määrus nr 95 „Kambja valla 2021. a eelarve" (poolt 17, vastu 2,
erapooletuid ei olnud)

 

^

 

 

2. Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 60 „Kambja valla ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 – 2031" muutmine

Kuulati arendusjuhi Kristi Kulli ettekannet.

Külitse  aleviku perspektiivise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonna kaart" kinnitatakse uues redaktsioonis. 

 

^

 

 

3. Projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" omafinantseeringu garanteerimine

Kuulati arendusjuhi Kristi Kulli ettekannet.

AS Emajõe Veevärk kavandab esitada keskkonnainvesteeringute keskuse sihtasutuse (SA KIK) keskkonnaprogrammi 2021 I taotlusvooru projekti „Külitse aleviku veevarustuse-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" rahastustaotluse.

erapooletuid ei olnud).
 
Otsusega Kambja vald garanteerib SA KIK positiivse rahastusotsuse korral projekti omaosaluse tasumise summas kuni 2 000 000 eurot. Omaosalus tasutakse aktsiakapitali sissemaksetena AS-i Emajõe Veevärk põhivara mahu suurendamisel projekti raames rajatava infrastruktuuri ehitustööde käigus.

^

 

 

4. Halduslepingu sõlmimine

Kuulati arendusjuhi Kristi Kulli ettekannet.

Võeti vastu otsus nr 141 „Halduslepingu sõlmimine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).
 
Otsusega sõlmitakse Kambja valla ja Tartu linna haldusterritooriumit hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga  kaetud  ala  ning  ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni  kasutamise tingimuste määratlemiseks haldusleping Tartu linnaga.

^

 

 

5. Ülevaade maakomisjoni tööst 2020. aastal

Ettekandja komisjoni esimees Toomas Arumägi.

^

 

 

6. Ülevaade sotsiaalkomisjoni tööst

Ettekandja komisjoni esimees Irma Drenkhan.

^

 

 

7. Ülevaade rahandus- ja majanduskomisjoni tööst

Ettekandja komisjoni esimees Rait Rohumägi.

^

 

 

8. Ülevaade haridus- ja klutuurikomisjoni tööst

Ettekandja komisjoni esimees Peep Puis.

^