Triin Kaaleste

hankespetsialist

tel +372 750 2616
e-post triin.kaaleste@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Hankespetsialisti töökoha eesmärk on Kambja Vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes hangete (sh riigihangete) läbiviimise korraldamine ning kogu hangetega seotud tegevuse tagamine; riigihangete seaduse alusel vajalike õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine ning vajaliku õigusloome ajakohasuse tagamine.

Ametnik: ei | Tööjuhend