Teated

« Tagasi

Pühi küla Vana-Sepa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu mittealgatamine

Kambja vallavolikogu otsustas (poolt 17, vastu 2) 18.05.2022 istungil mitte algatada Pühi külas asuva Vana-Sepa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringut. 

Üldplaneeringuga on elamumaa minimaalseks krundi suuruseks hajaasustuses määratud 3000 m². Taotletavad krundi suurused on vastuolus kehtiva üldplaneeringuga. Taotlejat teavitati korduvalt, et tegemist on üldplaneeringuga vastuolus oleva detailplaneeringu koostamise kavatsusega ning detailplaneeringut ei ole võimalik algatada. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on välja toodud tingimused detailplaneeringu koostamiseks (elamumaa ehitustingimused), mille kohaselt minimaalne krundi suurus Kambja aleviku piirides on 2000 m² ning väljaspool Kambja alevikku 3000 m². Taotluse kohaselt soovitakse planeerida elamumaa krunte, mille pindalad on väiksemad isegi Kambja alevikus lubatust.