Teated

« Tagasi

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamine

Tulenevalt planeerimisseaduse §82 annab Kambja vallavalitsus teada Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelnõu avalikustamisest. 

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõude avalik väljapanek toimub perioodil 16.05.2022–15.06.2022. 

Elektrooniliselt on materjalid kättesaadavad Kambja valla veebilehel alates 16.05.2022: 

https://www.kambja.ee/koostatav-uus-uldplaneering

Paberkandjal on materjalid kättesaadavad kahes asukohas alates 16.05.2022: 

I Kambja Vallavalitsus (Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald) 

E-N 8.00–17.00 ja R 8.00–14.00 

II Kambja valla teenuskeskus (Kesk 2, Kambja alevik, Kambja vald) 

E-N 8.00–17.00 ja R 8.00–14.00 

 

Arvamusi eelnõule saab esitada avaliku väljapaneku jooksul (16.05.2022–15.06.2022): 

  1. tavakirjaga aadressil Pargi 2, Ülenurme alevik (61714 Tartumaa)
  2. elektronpostiga vald@kambja.ee
  3. veebilehel www.kambja.ee

 

Teave avalike arutelude toimumise aja, asukohtade ning viisi kohta edastab Kambja vallavalitsus pärast avaliku väljapaneku lõppu.