Teated

« Tagasi

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise korra kehtestamine

Kambja vallavolikogu otsustas 16.11.2022 istungil kehtestada kord, mille eesmärk on tagada detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikute võrdne kohtlemine ning rajatiste väljaehitamiseks kantavate kulude ja planeeringuga kavandatu omavaheline proportsionaalsus.

Erinevus eelmise regulatsiooniga seisneb selles, et võimalik on sõlmida halduslepinguid ka nende rajatiste ehitamiseks, mis asuvad väljaspool detailplaneeringu ala, kuid on otseselt vajalikud planeeringulahenduse elluviimiseks ja sellega funktsionaalselt seotud.