Teated

« Tagasi

Asutuse Kambja Kultuur ja Sport põhimääruse kehtestamine

Kambja vallavolikogu 16.11.2022 istungil otsustati kehtestada Kambja vallavalitsuse hallatavale asutusele Kambja Kultuur ja Sport põhimäärus.

Põhimääruse kehtestamise vajadus tulenes volikogu otsusest, millega otsustati lõpetada hallatava asutuse Reola kultuurimaja tegevus ning liita see asutusega Kambja spordihoone ning muuta viimase nime ja täiendada ülesandeid.

Asutuse tegevusvaldkonnad on vallale vajalike kultuuri- ja sporditeenuste ning vallavara haldusteenuse osutamine.