Loete arhiveeritud teateid, mille sisu ei pruugi olla enam ajakohane! 
« Tagasi

Vallavolikogu kinnitas majanduaasta aruande

Volikogu kinnitas Kambja valla 2020. a majandusaasta aruande, mille koosseisu kuuluvad:

  • tegevusaruanne (sealhulgas arengukava 2020. a ülesannete täitmise aruanne)
  • konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, s.h eelarve täitmise aruanne
  • sõltumatu vandeaudiitori aruanne raamatupidamise aastaaruandele.