Suurjäätmed

5.07.19

Suurjäätmeteks loetakse tavajäätmeid, mis ei mahu konteinerisse, nt lauad, toolid, kardinapuud, vaibad jms.

Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed ( nt uksed, aknad, kraanikausid, viimistlusmaterjalid jms), elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (nt pesumasinad, telerid, elektripliidid jms) ohtlikud jäätmed ning probleemtooted (nt autoromud või nende osad, vanarehvid).

 Kambja valla elanikud saavad suurjäätmeid ära anda ka jäätmejaamas

Suurjäätmete kogumine

Kambja valla Kambja vallaosas (e. end Kambja vald) kogub suuremõõtmelisi jäätmeid korraldatud jäätmeveo raames AS Ragn-Sells.

Suurjäätmete äravedu toimub iga kuu teisel teisipäeval. 

Suurjäätmete äraveo tellimus tuleb esitada AS-le Ragn-Sells klienditeenindusele hiljemalt kaks päeva enne äravedu, edastades info jäätmete koguse kohta.

Suurjäätmeid kinnistult võib korraga ära anda mitte rohkem kui 2 m3.

Juhul, kui suurjäätmeid on rohkem, paigaldab AS Ragn-Sells jäätmevaldaja soovil kinnistule suurjäätmete mahuti 7 tööpäeva jooksul, mille transpordi ja laenutuse eest tasub jäätmevaldaja AS-le Ragn-Sells.

Klienditeenindus: https://www.ragnsells.ee/iseteenindus;
kontor Tartus Sepa 26, (E-R 8.00-17.00);
e-post info@ragnsells.ee või tartu@ragnsells.ee
tel +372 60 60 439.