Maia Uibo

haridusnõunik

tel +372 750 2606
e-post maia.uibo@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Ametikoha eesmärk: hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja kogukonnatöö ning suhtekorralduse valdkonna töö koordineerimine Kambja vallas.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • munitsipaalharidusasutuste töö koordineerimine
 • koordineeritavatele valdkondadele analüüsimine ja arengute planeerimine ning asutustevahelise koostöö koordineerimine
 • koordineeritavate valdkondlike arengukavade koostamine ning vajadusel täiendamine, seire tegemine nende täitmise osas
 • koordineeritavate valdkondadega seotud õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja esitamine vallavalitsusele ja vallavolikogule
 • teenistusliku järelevalve teostamine hallatavates haridusasutustes, ettepanekute tegemine töö paremaks korraldamiseks
 • osalemine haridusasutuste võrgu analüüsimise protsessis ning ettepanekute tegemine ümberkorraldamiseks
 • asutuste juhtide, valla ametiisikute ja valla elanike nõustamine koordineeritavate valdkondadega seotud küsimustes
 • valla noorsootööd arendamine (huviharidus, sport, meelelahutus)
 • spordiregistri töö eest vastutamine
 • haridusasutuste töötajate ja parimate õppurite tunnustamise korraldamine
 • hariduse valdkonda puudutava informatsiooni vahendamine haridus- ja teadusministeeriumi ning kohalike omavalitsuste ja õppeasutuste vahel
 • muude teenistusülesannete täitmine vastavalt vallavanema korraldustele
 • haridusalase info kogumise korraldamine, saadud andmete analüüsimine, vahendamine ja avalikustamine
 • info- ja õppepäevade, seminaride ning konverentside korraldamine valdkonna spetsialistidele jteistele sihtrühmadele.