Kohalikud valimised 2021

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. Sellele eelneb eelhääletamine, mida koos valimispäevaga nimetatakse valimisnädalaks (11.-17. oktoober). Nende valimistega valitakse Kambja vallavolikogu uus koosseis – 21 liiget.

Kes saavad valida?

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, Euroopa Liidu kodanikul ja pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel Eestis elavatel isikutel, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub vastavas vallas või linnas.

Kes saavad valida Kambja vallavolikogu uue koosseisu?

Kambja vallavolikogu saavad valida kõik hääletamisõigusega isikud, kelle elukohaks on rahvastikuregistris 17. septembri 2021. a seisuga Kambja vald.

Kelle poolt saan hääletada?

Saate tutvuda oma valimisringkonna kandidaatidega veebilehel valimised.ee või SIIT.
Nimekirjad on valimiste ajal (11.-17. oktoober) olemas ka kõigis hääletamisruumides.

Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.

Millal ja kuidas saan hääletada?

EELHÄÄLETAMINE VALIMISPÄEV
E
11. okt
T
12. okt
K
13. okt
N
14. okt
R
15. okt
L
16. okt
P
17. okt
E-HÄÄLETAMINE
Hääletada saate veebilehel valimised.ee.
Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja lõpeb 16. oktoobril kell 20.00.
Hääletada saab ööpäev ringi.
Hääletamiseks on vaja internetiühendusega arvutit ning ID-kaarti või mobiil-ID-d koos PIN-koodidega.
E-hääletamist ei toimu
Kui soovite, siis saate oma varem antud e-häält hääletamisruumis kohapeal hääletades muuta.
HÄÄLETAMISRUUMIS HÄÄLETAMINE
Hääletada saate kõigis sel ajal avatud
hääletamisruumides üle Eesti
12.00–20.00
Info kõigi Eesti hääletamisruumide kohta leiate veebilehelt jsk.valimised.ee.
Hääletada saate vaid oma valimisringkonna
hääletamisruumides (vt all ⇩)
12.00–20.00 9.00–20.00
   
HÄÄLETAMISKASTIGA KODUS HÄÄLETAMINE
Hääletamiskastiga kodus hääletada ei saa. Kodus saate hääletada vaid koju tellitud
hääletamiskastiga (vt all ⇩)

9.00–20.00.

 

KUS SAAB HÄÄLETADA? MILLAL SAAB HÄÄLETADA?
ASUKOHT AADRESS TELEFON
(kasutusel ainult hääletamise ajal)
11.-14. okt
12-20
15. okt
12-20
16. okt
12-20
17. okt
9-20
Eesti Maaelumuuseumid, häärberihoone saal Pargi tn 4, Ülenurme alevik 54301355 Toimub Toimub Toimub
Tõrvandi raamatukogu saal Ringtee 1, Tõrvandi alevik 54301356 Toimub Toimub Toimub Toimub
Külitse raamatukogu Järve tee 1, Külitse alevik 54301357 Toimub Toimub Toimub
Kambja vallavalitsuse teenuskeskus Kesk tn 2, Kambja alevik 54301358 Toimub Toimub Toimub
Kuuste koolimaja Kooli tee 2, Vana-Kuuste küla 54301359 Toimub Toimub Toimub

Hääletamisruumi ligipääsetavuse kohta saab infot telefonil 631 6633 või veebilehel jsk.valimised.ee. Valimispäeval sõidab ka vallabussiring.

Ühtne valimisnädal

Valimiste periood koondub ühte nädalasse. Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine.

Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.

Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani.

Paindlik jaoskonna valik

Kohalikel valimistel ei ole valija enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga. Valimispäeval saab valija hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis. Näiteks Ülenurmel elav valija saab valida ükskõik millises Kambja vallas asuvas valimisjaoskonna ruumis.

Valmisnädalal on esmaspäevast kuni neljapäevani igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda. Nii saab Kambja valla elanik hääletada 11.-14. oktoobrini näiteks Tartu linnas asuvas valimisjaoskonnas.

Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast isikut tõendava dokumendi alusel valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

Valimisjaoskonnad Kambja vallas

Valimisjaoskond nr 1 Ülenurmel

SA Eesti Maaelumuuseumid häärberihoone saalis

(Pargi tn 4, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond).

Hääletamine toimub:

 • reedel, 15. oktoobril kell 12 – 20
 • laupäeval, 16. oktoobril kell 12 – 20
 • pühapäeval, 17. oktoobril kell 09 – 20.

Valimisjaoskond nr 2 Tõrvandis

Tõrvandi raamatukogu saalis

(Ringtee tn 1, Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond).

Hääletamine toimub kogu valimisnädalal:

 • esmaspäevast laupäevani, 11. kuni 16. oktoobrini kell 12 – 20
 • pühapäeval, 17. oktoobril kell 09 – 20.

Selles valimisjaoskonnas saab hääletada ka väljaspool

elukohajärgset valimisringkonda.

Valimisjaoskond nr 3 Külitsel

Külitse raamatukogus

(Järve tee 1, Külitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond).

Hääletamine toimub:

 • reedel, 15. oktoobril kell 12 – 20
 • laupäeval, 16. oktoobril kell 12 – 20
 • pühapäeval, 17. oktoobril kell 09 – 20

Valimisjaoskond nr 4 Kambjas

Kambja vallavalitsuse teenuskeskuses

(Kesk tn 2, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond).

Hääletamine toimub:

 • reedel, 15. oktoobril kell 12 – 20
 • laupäeval, 16. oktoobril kell 12 – 20
 • pühapäeval, 17. oktoobril kell 09 – 20

Valimisjaoskond nr 5 Vana-Kuustes

Kuuste koolimajas

(Kooli tee 2, Vana-Kuuste küla, Kambja vald, Tartu maakond).

Hääletamine toimub:

 • reedel, 15. oktoobril kell 12 – 20
 • laupäeval, 16. oktoobril kell 12 – 20
 • pühapäeval, 17. oktoobril kell 09 – 20

Valimispäeval sõidab ka vallabussiring.

Elektrooniline hääletamine

E-hääletamine algab esmaspäeval, 11. oktoobril kell 09 ja lõpeb laupäeval, 16. oktoobril kell 20.

E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvutis mobiil-ID abil. Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi. Valijarakenduse saad alla laadida valimiste veebi avalehelt e-hääletamise perioodil.

Kodus hääletamine

Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani ehk 15. – 17. oktoobrini. Kodus hääletamise taotluse saab vallavalitsusele esitada kirjalikult (sh e-kirjaga aadressile marina.lehismets@kambja.ee) ja telefoni teel. Suulise taotluse saab esitada telefoninumbril +372 5688 5812 reedel ja laupäeval ajavahemikus kell 12.00 kuni 20.00 ning pühapäeval kell 9.00 kuni 14.00. Pärast taotluse esitamist võtab hääletamise korraldaja valijaga ise ühendust ning lepib kokku hääletamise aja ja juhendab selle läbiviimise osas.

Asukohas hääletamine

Asukohas hääletamine tähendab seda, et valija ei saa teatud põhjustel (näiteks tervislikel) valimisjaoskonda tulla ja tellib valimiskasti enda viibimiskohta. Asukohas hääletamine toimub juhul, kui valija tellib valimiskasti aadressile väljaspool oma valimisringkonda. Näiteks kui valija on rahvastikuregistri järgi Kambja elanik, aga isoleerub COVID-19 tõttu Tartu linnas ning tellib valimiskasti sinna, nimetatakse seda asukohas hääletamiseks. Asukohas hääletamine toimub valimisnädala esmaspäevast neljapäevani ehk 11. – 16. oktoobrini. Hääletamine toimub ajavahemikus kell 9.00 kuni kell 20.00. Viimane aeg viibimiskoha omavalitsusele vabas vormis asukohas hääletamise kirjaliku taotluse esitamiseks on 14. oktoober kell 14.00. Pärast taotluse esitamist võtab hääletamise korraldaja valijaga ise ühendust ning lepib kokku hääletamise aja ja juhendab selle läbiviimise osas.

COVID-19 piirangud

Kardetavasti tuleb ka sügisel kohalike valimiste ajal arvestada koroonaviiruse levikust tingitud piirangutega. Valimised on võimalik läbi viia turvaliselt kõigi jaoks, kui peame ühiselt kinni riiklikest kokkulepetest. Kõige värskema info piirangute kohta leiab COVID-19 kriisi veebilehelt https://www.kriis.ee.

Valimisjaoskondades kehtivad samad reeglid nagu ülejäänud avalikus ruumis.

Selleks, et valimised toimuksid turvaliselt nii valijate kui ka jaoskonna töötajate jaoks, peaks olema valmis:

 • kandma hääletusruumis maski
 • hoidma teistega vahet
 • desinfitseerima käsi
 • võimalusel lubama eakad järjekorras ette
 • võimalusel käima jaoskonnas enne valimispäeva.

Haigusnähtudega valimisjaoskonda kohale tulla ei tohi!

Isolatsioonis, lähikontaktne või nakatunud?

Kui oled tulnud reisilt riigist, mille puhul nõutakse 10-päevast eneseisolatsiooni või oled puutunud kokku koroonahaige inimesega või oled ise COVID-19 diagnoosi saanud, siis ei tohi sa valimisjaoskonda kohale hääletama tulla. Isolatsioonist lahkumine pole lubatud, aga valimisõigus peab olema tagatud kõigile hääletamisõiguslikele inimestele.

Hääletamiseks on sel juhul kolm võimalust:

 • elektrooniline hääletamine
 • kodus hääletamine
 • asukohas hääletamine.

Valimiste teabeleht

Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei saadeta.

Enne valimisi saadetakse valijale tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valimiste teabelehel on andmed hääletamisõiguse tingimuste kohta ja hääletamisvõimaluste kohta vallas või linnas. Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht saadetakse riigiportaalis määratud elektronposti aadressile. Paberil valimiste teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta.

Täiendavat teavet valimistest, kandidaatidest ja valimistulemustest leiab valimisteenistuse veebist: https://www.valimised.ee

MIDA HÄÄLETAMA MINNES KAASA VÕTTA?

Võtke kaasa kehtiv isikut tõendav dokument (nt ID-kaart, pass, elamisloakaart, juhiluba).
Valimiste teabelehte ei ole vaja kaasa võtta.

KUIDAS SAAN TELLIDA KOJU HÄÄLETAMISKASTI?

Hääletamiskasti saate telefoni teel tellida 15.–17. oktoobril.
Tellimine lõpeb 17. oktoobril kell 14.00.
Tellimiseks helistage numbril 56885812.

KUHU TEATAN, KUI MINU VALIMISOTSUST PÜÜTAKSE EBASEADUSLIKULT MÕJUTADA?

Kui Teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, siis teavitage kohe politseid telefonil 112.
Nii aitate kaasa valimiste ausale läbiviimisele.

KUST SAAN ABI KÜSIDA?

Valimiste infotelefon: 631 6633
Valimiste e-post: info@valimised.ee
Valimiste veebileht: valimised.ee
Hääletamisruumide info: https://jsk.valimised.ee/
COVID-19 info: https://www.kriis.ee/
Kambja valla valimiskomisjon: https://www.kambja.ee/valla-valimiskomisjon

Vallasisesed bussiringid valimiste päeval, 17. oktoobril 2021

 • Kell 14.00 Kambja – Kammeri – Loku – Kodijärve – Pangodi – Kiisa – Aarike – Kambja. Tagasisõidu aeg kokkuleppel
 • Kell 14.00 Küti – Rebase – Sirvaku – Vooreküla – Vana-Kuuste.
  Tagasisõidu aeg kokkuleppel
 • Kell 14.00 Räni alevik Kogre tee 4 maja eest – Külitse
 • Kell 15.00 tagasisõit Külitse – Räni alevik
 • Kell 15.30 Reola kultuurimaja – Ülenurme
 • Kell 16.30 tagasisõit Ülenurme – Reola kultuurimaja

 

KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI

Kambja vald

VALIMISRINGKOND NR 1

Valimisliit Hoiame Head

nr 101 AIVAR ALEKSEJEV

nr 102 HEIKI SARAPUU

nr 103 LIIS ROSIN

nr 104 RAUNO KIURU

nr 105 JAANO UIBO

nr 106 TOOMAS ARUMÄGI

nr 107 HENRI KARPOV

nr 108 ÜLO KARPOV

nr 109 ARNE PEDA

nr 110 PEEP PUIS

nr 111 JANE RAAMETS

nr 112 RAIT ROHUMÄGI

nr 113 SILVER SAKS

nr 114 MARGUS SARJA

nr 115 KARIN SILD

nr 116 MARI TALVIK

Eesti Keskerakond

nr 117 PRIIT ROOSVE

nr 118 ILONA ANNUK

nr 119 ROLAND-RAFAEL LINDE

nr 120 MERILEID VAREP

nr 121 KRISTJAN ROOSVE

nr 122 EDA KARELSON

ISAMAA Erakond

nr 123 AVO ALLIKSAAR

nr 124 AIME GÜSSON

nr 125 VAHUR JÄRV

nr 126 KERSTI KIVIRÜÜT

nr 127 LIINA MIKS

nr 128 KERSTIN ROOS

nr 129 GARRI SARD

nr 130 MARGOT SEPP

nr 131 IVAR TEDREMA

nr 132 SVEN TENNO

nr 133 PAULA TOMSON

nr 134 LIIVI TURM

nr 135 ANNELIIS VOORE

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 136 VIRGO KURIST

nr 137 KULDAR LEPIK

nr 138 TOIVO SALUS

nr 139 URMAS KINK

nr 140 ROOMET FEIGENBAUM

nr 141 EVE KURIST

nr 142 STEN UIBOPUU

nr 143 HELAR RAUDBERG

nr 144 AIVAR SAUKKONEN

Eesti Reformierakond

nr 145 ILLARI LÄÄN

nr 146 TRIIN NÕMMISTU

nr 147 ARGO MERESAAR

nr 148 KAIRI KOLK

nr 149 KAIMUR KIVI

nr 150 MARGOT VÕSOKOV

nr 151 KRISTO TOOTS

nr 152 TOOMAS KALJA

nr 153 LEHO LIIV

nr 154 MAREK PALUSOO

nr 155 MEELIS MICHELSON

nr 156 JAANUS KALDOJA

nr 157 RAIVO MAIMRE

nr 158 RITA-ANETTE KOHAVA

nr 159 OJAR KIRS

nr 160 VEIKO VÕSOBERG

nr 161 TOOMAS OTSATALO

nr 162 TOOMAS KELDOJA

nr 163 ANDRE RAUDIK

nr 164 TOOMAS MURULO

nr 165 TANEL MELK

nr 166 MEELIS JÜRGENS

nr 167 RIHO RISTTEE

nr 168 KARIN SANGLA

nr 169 KAIDER PUNISTE

Valimisliit Ettevõtlik Kambja

nr 170 TARMO KLEIMANN

nr 171 ALAN UIBO

nr 172 ANDRUS KÕRE

nr 173 OLAVI JÄNES

nr 174 JÜRI ORG

nr 175 ANDRES LEINOLA

nr 176 OLIVER PIIR

nr 177 KAIRI OKSAR

nr 178 JAANUS TENNISSON

nr 179 BRIT MESIPUU

nr 180 RAINER TÜVIST

nr 181 RAUNO SAPELSON

nr 182 RIHO LUBI

nr 183 MARGUS KARD

nr 184 MARTIN SIKK

nr 185 IVAR SEPA

nr 186 KULDAR LOSSMANN

nr 187 LAURI PLATO

nr 188 VALTER KÕRGEKUHI

nr 189 JANEK RANNU

nr 190 OVE KÕRGEKUHI

nr 191 INGVAR PÄRN

nr 192 TALIS SCHMIDT

nr 193 URMAS KARTAU

Üksikkandidaadid

nr 194 ANTI KALVET