Kompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite soetamine Kambja valla elanikele

Taotlusvoor on avatud!

Kompostrid on välja jagatud või broneeritud!

Konteinerite jagamine korteriühistutele jätkub.

Projekt: Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Kambja vallas

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ning propageerida biolagunevate jäätmete kompostimist ja kogumist eramajades. Projekti käigus toetatakse  250 kompostri ja 50   biolagunevate jäätmete konteineri soetamist. 

 

Kodukomposter - kiirkomposter

Kodukomposter on kodumajapidamises tekkinud biojäätmete tekkekohas mikro- ja makroorganismide kaasabil aeroobseks lagundamiseks ettenähtud 200-liitrine aastaringseks kasutamiseks mõeldud kinnine ja üleni soojustatud kiirkomposter HOTBIN MK mahutavusega 200 liitrit. Kompostri tutvustus ja kasutusjuhend.

Kodukompostreid jagatakse:

  • üksikelamutele
  • paariselamutele
  • ja kuni kahe korteriga elamutele.

Kodukompostrit saab taotleda:

  1. Isik, kes on registreeritud Kambja valla aadressile, millele kodukompostrit taotleb ja liitunud aastaringselt korraldatud jäätmeveoga.
  2. Keegi teine oma lähedasele-tuttavale Kambja valda sisse kirjutatud isikule (näiteks laps, kes elab naabervallas, taotleb kodukompostrit oma emale). Vajalik on teada isiku isikukoodi, kellele kompostrit taotletakse.

Ühe kodukompostri hind on 280,668 eurot, millest 196,668 eurot tasutakse KIKi toetuse raames ning 84 eurot tasub kodukompostri ostja vallavalitsusele omaosalusena. Kättesaamisest teavitatakse personaalselt.

 

Biojäätmete kogumise konteiner

Biojäätmete konteiner on biojäätmete kogumiseks ette nähtud vastupidavast plastist pruuni värvi käsitsi suletav ja teisaldatav 140-liitrine kogumismahuti, mida tuleb jäätmevedajal regulaarselt tühjendada.

Biojäätmete konteinereid jagatakse:

  • korteriühistutele.

Biojäätmete konteineri hind on 37,2 eurot, millest 21,8 eurot tasutakse KIKi toetuse raames ning 15,4 eurot tasub kogumismahuti ostja vallavalitsusele omaosalusena. Kättesaamisest teavitatakse personaalselt.

Taotlen konteinerit

 

Projekti maksumus ja finantseerimine: projekti kogumaksumuseks on planeeritud 67 915,68 eurot, millest KIK-i toetus on 50 257,60 eurot ning elanike  omafinantseering on 17 658,08 eurot.

Täiendav teave: Taivo Prants, keskkonnaspetsialist

Projekti viiakse ellu heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega ja rahastatakse keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.