Koduteenused

18.05.17

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Koduteenuste eesmärk on isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.

Koduteenuseid on õigus saada isikutel:

  1. kellel on tulenevalt tervislikust seisundist, funktsioonihäirest ja elukeskkonnast tingitud kõrvalabi- või hooldusvajadus ja/või
  2. kelle toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on häiritud ja
  3. kellel ei ole ülalpidamiskohustusega lähedasi või kelle ülalpidamiskohustusega lähedased ei saa oma kohustusi täita (viibivad väljaspool Kambja valla territooriumi, kinnipidamisasutuses vms).

Koduteenused jagunevad koduabi- ja hooldusabiteenusteks.

Koduabiteenused on:

  1. toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
  2. abistamine majapidamistoimingutes abistatavale isikule kuuluvate vahenditega;
  3. abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel.

Hooldusabiteenused on kõrge abivajadusega isikute abistamine eneseteeninduses, sh pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes.

Koduteenuste saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele avalduse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi vajadust. Koduteenust vajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud.

Vallavalitsuse sotsiaalametnik külastab kahe nädala jooksul avalduse või teate saamisest abivajaja kodu, mille käigus hindab koduteenuste taotleja toimetulekuvõimet ja selgitab välja koduteenuste vajaduse.

Otsus koduteenuse osutamise kohta tehakse ühe kuu jooksul avalduse saabumise päevast. Igal konkreetsel juhul määratakse vallavalitsuse korraldusega teenuse täpsem sisu, sagedus ning maht.

Enne koduteenuse osutamist sõlmivad teenuse saaja ja teenuse osutaja lepingu, milles on märgitud täpne teenuste loetelu, teenuse osutamise aeg ning maht.

Koduteenust osutab täisealine isik, kes on läbinud vastava koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga. Teenuse osutajaga sõlmib vallavalitsus vastava lepingu. Kokkuleppel võib koduabiteenust osutada ka vallavalitsuse autojuht-sotsiaaltöötaja.

Koduteenuseid osutatakse teenust vajavatele isikutele üldjuhul tasuta. Kui koduteenust taotleval isikul on olemas seadusejärgsed ülalpidamiskohustusega lähedased, teeb teenuse omaosaluse maksmise ja tasu suuruse osas otsuse vallavalitsus

 

Kestvus

Vallavalitsuse sotsiaalametnik külastab kahe nädala jooksul avalduse või teate saamisest abivajaja kodu, mille käigus hindab koduteenuste taotleja toimetulekuvõimet ja selgitab välja koduteenuste vajaduse.

Otsus koduteenuse osutamise kohta tehakse ühe kuu jooksul avalduse saabumise päevast. Igal konkreetsel juhul määratakse vallavalitsuse korraldusega teenuse täpsem sisu, sagedus ning maht.

 

Õigusaktid

 

Vastutav ametnik

@Sotsiaalnõunik

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Koduteenuste saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele avalduse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi vajadust. Koduteenust vajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud.

Sisenege Kambja valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Jälgige  vormi täitmise kulgu!
Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.


  

Taotlemine paberil, vastuvõtul või telefoniga

Vajalikud sammud

Koduteenuste saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele avalduse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi vajadust. Koduteenust vajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud.

@Sotsiaalnõunik