« Tagasi

Riigitee 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4–152,0 asuva Tartu–Nõo lõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu

Transpordiamet teavitab riigitee 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4–152,0 asuva Tartu–Nõo lõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH on algatatud transpordiameti keskkonnakorralduse juhi 13.08.2021 otsusega nr 1.1-2/21/118. Projekti eesmärgiks on riigitee 3 (E264) Jõhvi‒Tartu‒Valga km 138,4-152,0 asuva Tartu‒Nõo lõigu projekteerimine 2+2 ristlõikega maanteeks. Projektiga tuleb täpsustada teedevõrgu asukoht ja omand ning määrata teemaa vajadus projekteeritaval lõigul. Kavandatav lõik asub Tartu maakonnas Kambja ja Nõo vallas ning läbib Räni alevikku, Lemmatsi küla, Külitse alevikku, Nõgiaru küla, Järiste küla ja Meeri küla. Lõik piirneb Tartu linna ja Nõo alevikuga.

Kavandatava tegevuse arendaja on transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks eelprojekti puudutavates küsimustes on transpordiameti projekteerimise üksuse projektijuht Tiit Vunk (e-post: tiit.vunk@transpordiamet.ee, tel 5918 5199).

Otsustaja on transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes on planeerimise osakonna keskkonna peaspetsialist Casandra Kerson (e-post: casandra.kerson@transpordiamet.ee, tel 5682 0377).

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson & Ko (aadress: Raekoja plats 9, 51004 Tartu). KMH juhtekspert ja kontaktisik on Jaak Järvekülg (e-post: jaak@dge.ee, tel 5567 4693).

KMH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 01.–31.12.2023 digitaalselt transpordiameti kodulehel www.transpordiamet.ee (rubriik „Teehoid ja liikluskorraldus" → „Keskkond" → „Keskkonnamõju hindamise teated") ja SIIN. Avaliku väljapaneku ajal saab KMH aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid arendajale/otsustajale (transpordiamet, e-post: info@transpordiamet.ee).

KMH aruande avalik arutelu toimub 10. jaanuaril 2024 algusega kell 18.00 Nõo vallamaja saalis (aadress: Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald, 61601 Tartu maakond) ja 11. jaanuaril 2024 algusega kell 18.00 Reola kultuurimaja saalis (aadress: Valge tee 1, Uhti küla, Kambja vald, 61712 Tartu maakond).