Kersti Luik

hankespetsialist

tel +372 5433 0577
e-post kersti.luik@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Hankespetsialisti töökoha eesmärk on vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes hangete (sh riigihangete) läbiviimise korraldamine ning kogu hangetega seotud tegevuse tagamine; riigihangete seaduse alusel vajalike õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine ning vajaliku õigusloome ajakohasuse tagamine.

Ametnik: ei | Tööjuhend |pdf