« Tagasi

Soinaste küla Rõika 1, Rõika 2, Rehe 3 katastriüksuste detailplaneering

 

Kehtestatud Ülenurme Vallavolikogu 20.04.2010 otsusega nr 12.