Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Räni aleviku Raja ja Heina tn 16 kinnistu ning lähialadetailplaneering

Endises Ülenurme vallas kehtestatud detailplaneeringud (järk-järgult teisaldatakse kambja.ee keskkonda):