Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Eesti Põllumajandusmuuseumi, Tartu mnt 3c ja selle lähiala detailplaneering

Endises Ülenurme vallas kehtestatud detailplaneeringud (järk-järgult teisaldatakse kambja.ee keskkonda):