Ilve Kahro

registripidaja

tel +372 750 2600
e-post ilve.kahro@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel


Registripidaja teenistuskoha põhieesmärgiks on perekonnaseisuametniku ülesannete täitmine, registrite pidamine ja vallakantselei asjaajamise tehniline teenindamine.

 Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

  • perekonnaseisuametniku ülesannete täitmine (sünnikannete tegemine) ja kodanike nõustamine selles küsimuses
  • elukohateadete vastuvõtmine, kontrollimine ja elukoha kandmine rahvastikuregistrisse, vastava kirjavahetuse korraldamine
  • rahvastikuregistri väljavõtete väljastamine, vajadusel elukoha, perekonna koosseisu ja muude registriandmete kohta tõendite väljastamine
  • jäätmevaldajate registrisse andmete kandmine ja parandamine
  • rahvastikuregistris aadressiandmete korrastamine
  • vajadusel kodanike avalduste vastuvõtmine, registreerimine ning abistamine taotluste täitmisel
  • vajadusel saabuva ja väljamineva dokumentatsiooni registreerimine, dokumendiringluse korraldamine, dokumentide paljundamine
  • vajadusel ametkirjade koostamine ja vormistamine
  • kontoritarvete, koristusvahendite, lillede jm tellimise korraldamine.