Haridusnõunik

Maia Uibo

tel +372 750 2606

e-post maia.uibo@kambja.ee

Vastuvõtt:

E, kokkuleppel


Lastekaitsespetsialist

Aare Laak

tel 750 2612, 5696 5611
e-post aare.laak@kambja.ee

Vastuvõtt:

E, kokkuleppel


Lastekaitsespetsialist

Kristiina Puistaja

Teenistussuhe peatunud alates 29.03.2020


« Tagasi

MTÜ Õnnemaa

tel +372 5331 5342
e-post kersti@onnemaa.ee
http://www.onnemaa.ee

 

MTÜ Õnnemaa pakub vallas pere- ja noorsootöö teenust ning huvitegevusi.

Õnnemaa halduses tegutsevad:

 

MTÜ Õnnemaa on loodud 2005. aasta novembris asutajaliikmeteks on Kersti Leis ja Aira Laul, juhatuse liikmena tegutseb Kersti Leis.                                                        

MTÜ Õnnemaa põhikirjalisteks eesmärkideks on:

Lastele, noortele, peredele ja igas eas inimestele hariva, loova ja preventiivse tegevuse

pakkumise, eakatele päevahoiu, eakohaste ürituste ja tegevuse pakkumise,

integratsiooniprogrammides osalemise, erivajadusega ja riskigruppidesse kuuluvate inimeste

tegevusse kaasamise kaudu, nendele vaba aja veetmise ja puhke- võimaluste loomise kaudu

sotsialiseerumiseks ja elukvaliteedi parandamiseks võimaluste loomine.