« Tagasi

Vallavolikogu 23.04.2019 istung

Kambja Vallavolikogu XIX istung toimus 23. aprillil, kohal oli 18 volikogu liiget, istungilt puudusid Vahur JärvVirgo KuristOliver Ots.

Enne istungi algust anti sõna enesetutvustuseks ja küsimustele vastamiseks vallavalitsuse uuele haldusjuhile Ülo Plaksole.
 

Päevakorras oli kuus küsimust.

1. Lasteaiakulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Eelnõud tutvustas haridusnõunik Maia Uibo. Volikogu otsustas ühehäälselt kehtestada määrusega nr 58 „Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" (poolt 18, vastu ja erapooletuid ei olnud) alates 1. augustist kogu vallas ühtseks lasteaiatasu määraks ühe lasteaias käiva lapse eest 39 eurot kuus.

 

2. Jaoskonnakomisjonide moodustamise Euroopa Parlamendi valimiseks

Ettekande tegi vallasekretär Marina Lehismets. Jaoskonnakomisjone kinnitava otsuse nr 70 „Jaoskonnakomisjonide moodustamine Euroopa Parlamendi valimiseks"poolt oli 18 volikogu liiget.

 

3. Transpordimaade omandamine

Kuulati maaspetsialisti Marge Einola ettekannet. Omanik soovib anda vallale tasuta kaks transpordimaad: Laane külas asuva Jaama tee maaüksuse ja Tässvere külas asuva Harutee maaüksuse. Volikogu võttis ühehäälselt vastu otsuse nr 71 „Transpordimaade omandamine", millega anti luba transpordimaade omandamiseks.

 

4. Kambja valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Ettekande planeeringuspetsialist Riivo Leiten. Ühise üldplaneeringu koostamine algatatakse kogu valla territooriumi kohta. Volikogu otsustas üldplaneeringu algatamise ühehäälselt otsuse nr 72 „Kambja valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" vastuvõtmisega.

 

5. Revisjonikomisjoni seisukoht Tõrvandi parkmetsa discgolfi-raja teemal

Ettekande tegi komisjoni esimees Avo Alliksaar. Revisjonikomisjoni liikmed olid kohtunud erinevate huvigruppidega ja käinud kohapeal. Nende ettepanek oli pidada discgolfi mängimisega vahe ja järgmisel hooajal paigaldada vaid 5-6 rada, mis oleksid naabritest kaugemal ja korralikult märgistatud. Toimus elav arutelu Tõrvandi parkmetsa ja discgolfi teemal. Triin Nõmmistu tegi ettepaneku, et revisjonikomisjon valmistab järgmiseks istungiks ette konkreetse eelnõu probleemi edasisekslahendamiseks.

 

6. Revisjonikomisjoni valimine

Ettekande tegi vallasekretär ja valla valimiskomisjoni esimees Marina Lehismets, olukorda selgitas vallavolikogu sekretär Reet Kiuru. Volikogu liige Avo Alliksaar on teinud avalduse tema volituste peatumiseks ajavahemikuks 01.05.–31.08.2019, selleks ajaks astub tema asemele asendusliige Janno Ott. Kuna Avo Alliksaar on revisjonikomisjoni esimees, tuleb valida uus revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees. Toimusid valimised, uueks revisjonikomisjoni esimeheks kinnitati vastavalt valimiste tulemusele otsusega nr 73 „Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" Illari Lään ja aseesimeheks Leho Liiv.