« Tagasi

Vallavolikogu 21.12.2021 istung

Kambja Vallavolikogu istung toimus teisipäeval 21.12.2021. a algusega kell 15.00 Tõrvandi alevikus Ringtee 1 saalis.

 

 

PÄEVAKORD:

  1. Esindaja nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
  2. Esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse
  3. Kambja Vallavolikogu 16.01.2018 määruse nr 17 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine
  4. Kambja Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
  5. Kambja Vallavalitsuse kinnitamine
  6. Vallavanema töötasu kinnitamine
  7. Kambja vallavanemale seoses teenistusest lahkumisega hüvituse maksmine

 

 

1. Esindaja nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule

Ettekandja volikogu esimees Aivar Aleksejev

Otsusega nimetatakse  nimetatakse valla  esindajaks volikogu esimees ja asendajaks volikogu aseesimees.

Võeti vastu otsus nr 12.

^

 

 

2. Esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse

Ettekandja volikogu esimees Aivar Aleksejev

Võeti vastu otsus nr 13.

Otsusega nimetati Kambja valla esindajad ja esindajate asendajad üldkoosolekule: Aivar Aleksejev ja tema asendajaks Urmas Kink; Argo Annuk ja tema asendajaks Liis Rosin; Ivar Tedrema ja tema asendajaks Heiki Sarapuu; Olavi Jänes ja tema asendajaks Brit Mesipuu.
 
Esindajad ELVL-i volikogusse ja esindajate asendajad: Aivar Aleksejev ja tema asendajaks Urmas Kink; Argo Annuk ja tema asendajaks Liis Rosin.

^

 

 

3. Kambja Vallavolikogu 16.01.2018 määruse nr 17 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamm

Võeti vastu määrus nr 1.

^

 

 

4. Kambja Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Ettekandja vallavanem Argo Annuk

Võeti vastu otsus nr 14.

Otsuse kohaselt hakkab vallavalitsusse kuuluma vallavanem ja neli vallavalitsuse liiget.

^

 

 

5. Kambja Vallavalitsuse kinnitamine

Ettekandja vallavanem Argo Annuk

Valitud vallavanem esitas vallavolikogule vallavalitsuse koosseisu kinnitamiseks: finantsjuht Eve Jaanus, maa- ja ehitusosakonna juhataja Timo Varik; sostiaalosakonna juhataja Rahel Tamm. 

Vallavolikogu kinnitas koosseisu otsusega nr 15. Sellega algasid Argo Annuki volitused Kambja vallavanemana.

^

 

 

6. Vallavanema töötasu kinnitamine

Ettekandja volikogu esimees Aivar Aleksejev

Vallavolikogu kinnitas töötasu otsusega nr 16.

^

 

 

7. Kambja vallavanemale seoses teenistusest lahkumisega hüvituse maksmine

Ettekandja volikogu aseesimees Urmas Kink

Vallavolikogu kinnitas hüvitise otsusega nr 17.

^