« Tagasi

Vallavolikogu 21.01.2020 istung

1. Kambja Lasteaia Mesimumm arengukava 2020 - 2023

Kuulati haridusnõunik Maia Uibo ettekannet.

Volikogu haridus- ja kultuurikomisjon on andnud oma nõusoleku arengukava kinnitamiseks.

Otsustati kehtestada määrus nr 76 „Kambja Lasteaia Mesimumm arengukava 2020 - 2023" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

2. Soinaste Lasteaed Laululind arengukava 2020 - 2025

Kuulati haridusnõunik Maia Uibo ettekannet.

Volikogu haridus- ja kultuurikomisjon on andnud oma nõusoleku arengukava kinnitamiseks. Otsustati kehtestada määrus nr 77 „Soinaste Lasteaed Laululind arengukava 2020 - 2025" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

3. Kambja valla 2020. a eelarve (II lugemine ja vastuvõtmine)

Kuulati finantsjuht Sirje Suure ettekannet, kes kandis ette eelarvele tulnud parandusettepanekud ning vallavalitsuse seisukoha nendega arvestamise kohta.

Otsustati kehtestada määrus nr 78 „Kambja valla 2020. a eelarve" (poolt 19, vastu 1, erapooletuid ei olnud).

 

4. Vallavanema töötasu kinnitamine

Kuulati volikogu esimehe Heiki Sarapuu ettekannet. 

Võeti vastu otsus nr 95 „Vallavanema töötasu kinnitamine" (poolt 19, vastu 1, erapooletuid ei olnud).

 

5. Kinnisasja omandamiseks loa andmine

Kuulati maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukase ettekannet.

Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõike 6 alusel taotleti luba Kavandu külas Matsi kinnistu omandamiseks.

Võeti vastu otsus nr 96 „Kinnisasja omandamiseks loa andmine" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

6. Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Kuulati maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukase ettekannet, kes tutvustas valminud planeeringulahendust.

Võeti vastu otsus nr 97 „Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

7. Ülevaade Kambja noortevolikogu tööst

Kuulati noortevolikogu liikme Triinu Alliksaare ettekannet noortevolikogu tegemistest ja alanud aasta plaanidest.

Otsustati võtta ülevaade noortevolikogu tööst teadmiseks.

 

8. Esindaja tagasikutsumine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekult ning uue esindaja nimetamine

Kuulati vallavanem Aivar Aleksejevi ettekannet, kes tegi ettepaneku kutsuda tagasi Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekult Kambja valla esindaja Oliver Ots ja kinnitada uueks esindajaks Rauno Kiuru

Võeti vastu otsus nr 98 „Esindaja tagasikutsumine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekult ning uue esindaja nimetamine" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

9. Maakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Kuulati volikogu esimehe Heiki Sarapuu ettekannet.

Kuna volikogu liikme Oliver Otsa volitused volikogu liikmena on peatunud, ei ole ta enam maakomisjoni aseesimees, maakomisjonile tuleb valida uuesti esimees ja aseesimees. Heiki Sarapuu tegi ettepaneku kinnitada isikuvalimiste läbiviimiseks häältelugemiskomisjon koosseisus Irma Drenkhan, Illari Lään ja Ülo Karpov. Volikogu kinnitas häältelugemiskomisjoni koosseisu (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Heiki Sarapuu seadis üles maakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimisele Toomas Arumägi ja Urmas Sarja kandidatuuri. Rohkem kandidaate ei esitatud.

Häältelugemiskomisjon valmistas ette ja viis läbi salajase hääletamise. Irma Drenkhan luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli (lisatud käesolevale protokollile).

Maakomisjoni esimehe kohale valiti Toomas Arumägi, aseesimehe kohale Urmas Sarja.

Valimistulemuste kohta vormistati otsus nr 99 „Maakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine".

 

10. Vallakeskuse võimaliku asukoha valimine

Kuulati arendusjuht Kristi Kulli ettekannet vallakeskuste võimalikest asukohtadest.

Arutelude ja volikogu komisjonide ettepankute alusel on jäänud kaks võimalikku asukohta: Ülenurme alevikus Tartu mnt 5 ja Tõrvandi alevikus Tennisehalli maaüksus.

Triin Nõmmistu tegi ettepaneku anda vallavalitsusele põhimõtteline nõusolek multifunktsionaalse vallakeskuse ja uue koolimaja planeerimiseks detailplaneeringu koostamise algatamiseks Tõrvandi alevikus, kus on selleks piisavalt vallale kuuluvat maad. Volikogu nõustus ettepanekuga.

 

11. Soinaste lasteaia Eerika filiaali laiendamine

Kuulati arendusjuht Kristi Kulli ettekannet Soinaste lasteaia Eerika filiaali kinnistu omaniku ettepanekust uute lasteaiaruumide rentimiseks vallale, samuti Eerika filiaali juurde kavandatavast mänguväljakust. Sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamm andis ülevaate lasteaiakohtadest ja lasteaia järjekorrast ning selle vähenemisest seoses uue lasteaia ehituse ja võimaliku Eerika filiaali laienemisega.

Otsustati võtta informatsioon teadmiseks ja lubada vallavalitsusel jätkata läbirääkimisi arendajaga.

 

12. Anti Kalveti arupärimine Aardla poldri tee kohta

Kuulati vallavanem Aivar Aleksejevi ettekannet. Repliik: Anti Kalvet.

 


Istungi protokoll